3645/PL/06fin

Vapauttava

Lehti kertoi uutisessaan veneenkorjaushallin toiminnasta ja taustalla olleesta yhdistyksestä, jonka johtoon kuuluneesta henkilöstä oli tehty poliisille tutkintapyyntö. Päätoimittaja kieltäytyi julkaisemasta epäillyn nimeä mielipidekirjoituksessa, jonka lehti uutisen jälkeen julkaisi. Kirjoitus ei myöskään suunnannut epäilyjä kirjoittajaa kohtaan.
Vapauttava.

Syd-Österbotten kertoi 21.4.2006 uutisessaan ”veneparatiisin” eli veneenkorjaushallin toiminnasta ja taustalla olleesta yhdistyksestä, jonka johtoon kuuluneesta henkilöstä oli tehty poliisille tutkintapyyntö. Päätoimittaja kieltäytyi julkaisemasta epäillyn nimeä kantelijan mielipidekirjoituksessa, jonka lehti uutisen jälkeen 25.4.2006 julkaisi.

Kantelu 12.5.2006

Kantelijan mukaan Syd-Österbottenin uutinen ”veneparatiisin” toiminnasta on puolueellinen, koska siinä haastatellaan toiminnan vetäjää, mutta ei kerrota häntä epäiltävän samaisen ”veneparatiisin” varojen kavaltamisesta. Kantelija, joka tutkintapyynnön poliisille on tehnyt, kirjoitti lehdelle vastineen, jossa hän halusi paljastaa epäillyn nimen. Päätoimittaja ei suostunut epäillyn nimeämiseen.

Kantelija kertoo vastahakoisesti suostuneensa epäillyn nimen poistamiseen kirjoituksestaan. Lisäksi lehti hänen mielestään muutti tekstiä niin, että epäilyt kohdistuvat väärään suuntaan ja tällä kertaa kantelijan nimeen. Lehti on vastuussa siitä, että koko totuus tulee julki, jos lähtee kuvaamaan rikolliseen toimintaan liittyvien tapahtumien kulkua.

Syd-Österbottenin vastaus 19.7.2006

Päätoimittaja Bjarne Smeds kertoo, että ”veneparatiisista” julkaistun uutisen jälkeen kantelija lähetti lehdelle oman näkemyksensä kiistasta. Mielipidekirjoitus julkaistiin lehdessä niin muutettuna, että poliisille ilmoitetun henkilön nimeä ei julkaistu, koska kyse oli vasta tutkintapyynnöstä, ja tuomiokin voisi olla sellainen, että nimeä ei silloinkaan julkaistaisi. Kantelija suostui vastahakoisesti nimen poistamiseen. Syd-Österbotten ei halunnut kohdistaa epäilyjä mihinkään määrättyyn suuntaan, vaan piti aiheettomana paljastaa rikoksesta epäiltyä henkilöä siinä vaiheessa, kun poliisitutkinta oli käynnistetty.
Jos yleisönosastokirjoituksen laatija sanoo kirjoitustaan vastineeksi, se ei voi oikeuttaa poikkeamaan niistä toimituksellisista periaatteista, jotka muutoin vallitsevat Syd-Österbottenissa. Lehti päätyi yhdessä yleisönosastokirjoituksen laatijan kanssa oikeusprosessin alkuvaiheessa olemaan varovainen nimen julkaisemisessa rikosepäilyjen esittämisen yhteydessä.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Syd-Österbottenin uutisessa haastatellaan henkilöä, josta on tehty tutkintapyyntö poliisille, mutta yhteyttä ei paljasteta tekstissä. Kantelijan mielipidekirjoitus on kirjoittajan suostumuksella editoitu asuun, joka ei kenellekään ulkopuoliselle paljasta tutkintapyynnön kohdetta. Näin lehti on noudattanut tarpeellista varovaisuutta, kun kyse on vasta rikosepäilystä. Julkisen sanan neuvoston mielestä teksti ei myöskään suuntaa epäilyjä mielipidekirjoituksen allekirjoittajaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Syd-Österbotten ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.