3627/SL/06

Langettava

Lehti julkaisi asunnonmyyntisivuillaan kuvan ja tekstin kokonaisuuden, jossa esiteltiin myytävä talo yksityiskohtaisesti, kritiikittömästi ja mainosmaisesti siten, että sen saattoi erottaa toimitukselliseksi aineistoksi ainoastaan graafisen asunsa perusteella. Langettava.

Aamuposti julkaisee asunnonmyyntisivuillaan juttuja, joissa yksityiskohtaisesti esitellään viikon kohde. Se on jollakin kiinteistönvälittäjällä myynnissä oleva asunto. Jutut julkaistaan samoilla sivuilla kuin ilmoituksetkin. Kantelun kohde on julkaistu 2.4.2006.

Kantelu 6.4.2006

Kantelijan mielestä lehtijutun muotoon on Aamupostissa ujutettu mainos. Hyvän lehtimiestavan mukaan lehti ei julkaisisi näin ilmiselvää mainosjuttujen sarjaa, jossa hinnat, myyjä ja esittelypäivä on esillä sekä selkeä kuva upeasta ostokohteesta. Kantelija ihmetteleekin, miten vakavasti otettu lehti julkaisee tällaisia juttuja. Mainoksessa, joka on tehty lehtijutun muotoon, pitäisi aina ilmetä, että se on mainos.

Aamupostin vastaus 2.5.2006

Päätoimittaja Joonas Romppanen vastaa, että kyseessä on toimituksen itse ideoima ja täysin itsenäisesti toteuttama juttusarja, jota on julkaistu vuoden 2006 helmikuusta alkaen. Sen tarkoitus on konkretisoida seudun asuntotarjontaa yhden viikoittain vaihtuvan kohteen esittelyllä. Toimitus valitsee asunnon täysin itsenäisesti myytävien kohteiden joukosta. Koska omistaja tai välittäjä on asuntoa koskevien tietojen luontevin lähde, tämä tuodaan jutuissa myös selkeästi esille.

Aamupostin tavoitteena on tarjota lehden lukijoille mahdollisimman kiinnostava ja kattava kuva alueen asuntotarjonnasta. Tähän pyrkii myös juttujen kiinteä formaatti, jossa esimerkiksi asuntojen perustiedot, hinta ja näyttötiedot esitetään vakioidussa muodossa. Myös tämän tuoteinformaation tarkoitus on palvella lukijoita mahdollisimman hyvin.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava
(JO 19).

Aamupostin julkaisema teksti ja kuva kertovat myytävänä olevasta omakotitalosta. Teksti esittelee yksityiskohtaisesti taloa, sen historiaa ja sijaintia. Faktalaatikossa talon tekniset yksityiskohdat esitellään pikkutarkasti. Myös hinta, kohdetta markkinoiva yritys ja sen esittelyaika mainitaan. Valokuvassa hymyilee yrityksen asuntomyyjä.

Toimitus voi valita aiheensa vapaasti ja tehdä juttuja aihepiireistä, jotka ovat lähellä kuluttajia. Alan yhteisesti hyväksytyissä pelisäännöissä kuitenkin sanotaan, että ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Lausumassaan (3484/L/05) neuvosto korostaa periaatetta, jonka mukaan rajan on näytettävä myös ulospäin selkeältä – ei riitä, että sen sanotaan olevan selkeä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä lehden teksti on kritiikitöntä, mainosmaista ja pelkästään talon sekä sen sijainnin hyviä puolia korostavaa. Tekstissä mainitaan enemmän talon myyntiin liittyviä yksityiskohtia kuin tavallisessa ilmoituksessa. Kuvan ja tekstin kokonaisuus on miellettävissä toimitukselliseksi aineistoksi ainoastaan graafisen asunsa perusteella.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamuposti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.