3616ABC/SL/06

Vapauttava

Kolme lehteä kertoi käräjäoikeuden tuomiosta, jossa isä tuomittiin kahden lapsensa surmaamisesta. Jutuissa mainitut yksityiskohdat ja julkaistut valokuvat eivät rikkoneet yksityiselämän suojaa, koska ne olivat tuomion kannalta olennaisia eivätkä laajentaneet asiasta jo tietävien piiriä. Vapauttava.

Lehtien oikeudenkäyntiuutisissa kerrottiin lähes samansisältöisesti Vakka-Suomen käräjäoikeuden istunnosta, jossa isä tuomittiin kahden lapsensa tapoista yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Uutisissa kerrottiin muun muassa toisen lapsen vammasta ja äidin sairaudesta.

Kantelu 27.3.2006

Kantelija sanoo järkyttyneensä jutuista lasten äitinä. Hänen mielestään ei olisi ollut tarpeen tuoda esiin lasten etunimiä tai hautapaikkaa kuvan kera. Kantelijan vakavan sairauden ja toisen lapsen syntymävamman julistaminen lehdissä oli asiatonta. Talomme, jossa edelleen asun, on laitettu lehteen jo kahdesti. Koen että siitä aiheutuu minulle haittaa.

Iltalehden, Ilta-Sanomien ja Länsi-Suomen vastaukset 4.-15.5.2006

Päätoimittajat Kari Kivelä, Antti-Pekka Pietilä ja Pauli Uusi-Kilponen korostavat lehtien oikeutta ja velvollisuutta kertoa suurta huomiota herättäneen rikoksen oikeuskäsittelystä ja tekijän tuomiosta. Uutisissa julkaistiin vain olennaisia yksityiskohtia, jotka vaikuttivat tuomion pituuteen. Tällaisia olivat äidin vakava sairaus ja lapsen syntymävamma, joista lapsen isä sanoi ahdistuneensa.

Ilta-Sanomien kuva pihapiiristä ei Pietilän mukaan paljasta talon sijaintia muille kuin lähinaapureille tai niille, jotka sen jo muutenkin tietävät. Kivelän mukaan Iltalehden kuvassa haudasta ei ole kiveä tai muutakaan, joka paljastaisi uhrien henkilöllisyyden.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Kantelun kohteena olevissa lehdissä on kerrottu kahden pienen lapsen surmista, joihin lasten isä on syyllistynyt, sekä käräjäoikeuden tuomiosta ja sen perusteista. Jutuissa on mainittu äidin sairaus ja lapsen syntymävamma. Kuvissa on ollut perheen kotitalo ja lasten hautapaikka.

Kahden pienen lapsen surmaaminen on harvinainen ja julma teko. Perheen isän paljastuminen syylliseksi korostaa rikoksen poikkeuksellisuutta. Väkivaltainen rikos järkyttää aina uhrien omaisia, ja asian käsittely julkisuudessa tuntuu pahalta. Tiedotusvälineiden tehtävä on kuitenkin kertoa myös rikoksista ja niistä annettavista tuomioista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lehdet ovat raportoineet oikeuden istunnosta asianmukaisesti. Tuomiota määrätessään oikeus otti huomioon äidin sairauden ja lapsen vamman, joten niiden mainitseminen uutisissa on olennaista. Hautausmaalta ja talosta julkaistut kuvat eivät laajenna sitä piiriä, joka tunnistaa kohteet joka tapauksessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti, Ilta-Sanomat ja Länsi-Suomi eivät ole rikkoneet hyvää journalistista tapaa.