3609/KL/06

Vapauttava

Kantelija antoi www-sivujen palautelomakkeella palautetta kolumnin kirjoittaneelle toimittajalle. Palautekirjoitus käsitettiin vahingossa mielipidekirjoitukseksi ja julkaistiin. Sen nimettömyyttä vielä kummasteltiin toimittajan vastauksessa, joka julkaistiin kommenttina. Kirjoitus julkaistiin kuitenkin nimimerkillä, joten sen kirjoittaja jäi vain toimituksen tietoon. Vapauttava.

Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset julkaisi erehdyksessä www-sivujen palautelomakkeen kautta toimitukseen tulleen palautteen mielipidepalstalla nimimerkkikirjoituksena. Palautteen saanut toimittaja vastasi samassa yhteydessä ja moitti kirjoittajaa nimimerkin taakse piiloutumisesta.

Kantelu 27.2.2006

Kantelija kirjoitti Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten nettisivujen lomakkeeseen palautetta lehden kolumnistille. Lehdellä on oma sivunsa mielipidekirjoituksille ja oma sivunsa palautteen antamiselle. Yllättäen hän löysi palautteensa nimimerkillä varustettuna lehdestä. Lisäksi kolumnin kirjoittanut toimittaja oli vastannut kantelijan mielipiteisiin.

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten vastaus 3.4.2006

Päätoimittaja Ilkka Peltoniemi myöntää lehden tehneen virheen, ja palautetekstin julkaiseminen oli työtapaturma. Palautetta käsiteltiin yleisönosastokirjoituksena. Tapahtumain kulkuun nähden ”pisteenä iin päälle” toimitussihteeri vielä vastauksensa lopussa paheksui yleisönosastokirjoittajan piilottelua nimimerkin takana.

Koska kirjoittaja kuitenkin jäi nimimerkin suojaan, katsomme, ettei tekstin julkaisusta koitunut kirjoittajalle mieliharmia suurempaa haittaa. Lehti pahoittelee menettelyään, ja vakuuttaa, että ei edelleenkään julkaise tietoisesti lukijapalautetta yleisönosastossa

Ratkaisu

Käsiteltävään asiaan ei suoraan voi soveltaa Journalistin ohjeita. Julkisen sanan neuvosto kuitenkin toteaa, että hyvään journalistiseen tapaan kuuluu suhtautua asiallisesti toimitukseen tulevaan materiaaliin. Periaate koskee kirjoitusten lisäksi lukijoiden palautetta, jota toimitus vielä nimenomaan pyytää lähettämään.

Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset myöntää tehneensä virheen julkaistessaan lukijan palautteen mielipidekirjoituksena. Koska se kuitenkin julkaistiin nimimerkillä, ei kirjoittajan henkilöllisyys paljastunut toimituksen ulkopuolisille eikä hän joutunut kärsimään siitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.