3604/SL/06

Vapauttava

Sanomalehti kertoi nimeltä mainiten johtavaan virkamieheen kohdistuvasta poliisin esitutkinnasta ja jutun siirtymisestä syyteharkintaan. Taustalla saattoi olla työpaikkakiusaaminen, jonka lehti toi esille, vaikka ei pystynytkään kuulemaan epäiltyä. Vapauttava.

Pohjalainen kertoi nimellä ja kuvalla varustetuissa uutisissa Pohjanmaan taidetoimikunnan pääsihteeriin (kantelija) kohdistuvasta rikostutkinnasta 4. ja 5.11.2005. Tutkinnan valmistuttua lehti julkaisi 24.1.2006 uutisen jutun siirtymisestä syyteharkintaan.

Kantelu 14.2.2006

Kantelijan mukaan Pohjalainen on kolmasti rikkonut Journalistin ohjeita kirjoittamalla häneen kohdistuvasta rikosepäilystä, joka perustuu ilmiantoon. Sen pontimena puolestaan on vuosia jatkunut työpaikkakiusaaminen, josta kantelija on syyskuussa 2005 tehnyt tutkintapyynnön Vaasan työsuojelupiiriin. Tämä saatettiin Pohjalaisen päätoimittajan ja uutispäällikön tietoon, kun lehti ensimmäisen kerran harkitsi jutun julkaisemista.

Epäillyn teon vähäisyys ja sen vallan rajallisuus, jota taidetoimikunnan pääsihteeri edustaa, eivät tue nimen julkaisemista. Myöskään huomattava yleinen etu ei sitä ole vaatinut. Kantelija viittaa tässä JSN:n periaatelausumaan vuodelta 1981.

Pohjalaisen vastaus 21.3.2006

Päätoimittaja Markku Mantila korostaa, että kaikki jutuissa julkaistut tiedot ovat tosia. Jutussa ei ole vihjailtu mitään. Nimen julkaisua päätoimittaja perustelee sillä, että kyse on merkittävästä yhteiskunnallisesta toimijasta ja sen korkeimman virkamiehen väitetyistä epäselvyyksistä. Nimen julkaisu on perusteltua, koska epäily kohdistuu henkilöön, joka käyttää merkittävää taloudellista päätäntävaltaa. Hänen on nautittava myös yleisön täyttä luottamusta.

Juttu on myös tasapainossa. Epäilyjen lisäksi siinä on esitetty myös epäillyn näkökannat ja niitä tukevat seikat. Kantelija vähättelee ilmiantoa. Poliisi ei kuitenkaan ole keskeyttänyt tutkintaa, vaan on vienyt asian syyttäjän arvioitavaksi. Lisäksi nimikkeeltään, kavallus, ei ole kyse lievästä teosta.

Asianomistajan eli taidetoimikunnan puheenjohtajan vastine on julkaistu viipymättä ja sellaisenaan 5.11.2005. Samassa numerossa on julkaistu opetusministeriön johtajan kommentti.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Pohjalainen kertoo Pohjanmaan taidetoimikunnan pääsihteeriin kohdistuvasta rikoksen esitutkinnasta ja sen siirtymisestä syyteharkintaan kavalluksena ja virkavelvollisuuden rikkomisena. Jutuissa kuullaan poliisia ja hallintovirkamiehiä sekä taidetoimikunnan jäseniä ja sen puheenjohtajaa, joka on myös asianomistajan edustaja. Epäiltyä ei kuulla. Lehti ei kerro rikosilmoituksen tekijää, mutta jutuista käy ilmi ilmoituksen taustalla piilevät mahdolliset motiivit. Pääjutun otsikko muun muassa kertoo, että ”Henkilöriidat johtivat rikostutkintaan taidetoimikunnassa”.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että taidetoimikunnan pääsihteeri on julkista valtaa käyttävä, johtava virkamies, joka vastaa verovarojen jakamisesta taiteen edistämiseen yhdessä taidetoimikunnan kanssa. Vaikka epäilty kavallus ei summana olisi merkittävä, niin se kohdistuu julkisiin varoihin. Lehti kertoi tapauksesta varhaisessa vaiheessa, mutta esitutkinta oli kuitenkin jo alkanut, ja seurantavaiheessa juttu siirtyi syyteharkintaan.
Epäiltyä ei kuulla jutuissa, mutta hänelle on annettu mahdollisuus tulla kuulluksi. Lehti olisi neuvoston mielestä myös voinut kertoa epäillyn kieltäytymisestä, jolloin lukijoille olisi selvinnyt, että häntä on yritetty kuulla. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kantelijan näkökannat ja rikosilmoituksen mahdolliset motiivit tulevat jutuissa riittävän hyvin esille. Jutuissa olleita tietoja ei ole kiistetty, eikä epäilty ole yrittänyt saada omaa kannanottoaan lehdessä julki.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.