3602/PL/06

Vapauttava

Lehti kertoi uutisessaan, että kotipaikkakunnan ulkopuolella asuva luottamushenkilö ei saa täysiä matkakorvauksia. Uutinen antoi väärän kuvan asiasta. Sähköpostilla toimitettu korjaus viipyi kuitenkin yli viikon. Näissä olosuhteissa kantelijan kirjoituksen julkaisemiselle ei neuvoston mielestä enää ollut erityisen painavia syitä. Uutinen oli tosin epätarkka, mutta ei kantelijaa loukkaava. Vapauttava.

Tyrvään Sanomat kertoi uutisessaan ”Matkakorvauksia saa vain kaupungin sisältä” 19.11.2005, että Turussa opiskeleva Vammalan teknisen lautakunnan jäsen ei saa täysiä matkakorvauksia Turun ja Vammalan välisistä matkoista. Kaupunginhallituksen esityksen mukaan opiskelun ja työn vuoksi väliaikaisesti muualla asuvat luottamushenkilöt saavat matkakorvauksia sen verran kuin oman kunnan sisällä kauimpana asuva valtuutettu.

KANTELU

Kantelijan mielestä lehti oli uutisoinut hänen matkakorvaushakemuksensa ja kaupunginhallituksen päätöksen virheellisesti. Hän sai juuri sen matkakorvauksen, jonka hän oli hakemuksessaan pyytänyt. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan hieman suurempaankin matkakorvaukseen olisi ollut mahdollisuus. Kaikki tämä olisi ollut luettavissa kaupunginhallituksen pöytäkirjasta, mutta lehti oli jostain syystä halunnut tahallisesti vääristellä sen toisenlaiseen muotoon käyttäen hänen nimeään.

Kantelija lähetti lehdelle vastineen sähköpostin välityksellä kolmasti. Koska se lehden mukaan ei tullut perille luettavassa muodossa, hän toimitti vastineen lehden toimitukseen paperille printattuna, mutta lehti ei julkaissut sitä.

LEHDEN VASTAUS

Päätoimittaja Toni Viljanmaan mukaan uutisessa selvitettiin lukijoille, millainen ajokilometrejä koskeva matkakorvauskäytäntö on kaupungin ulkopuolella asuvien luottamushenkilöiden kohdalla. Julkisen liikenteen käytöstä myönnettäviä matkakorvauksia jutussa ei käsitelty. Aihe rajattiin koskemaan kaupunginhallituksen esitystä valtuustolle. Kantelijan mainitsemasta tahallisesta vääristelystä ei luonnollisestikaan ollut kyse.

Vastine ei tullut lukukelpoisena sähköpostina toimitukseen useista yrityksistä huolimatta. Kun paperilla toimitettu vastine lopulta tuli perille, päätoimittaja katsoi, että jutussa kerrottujen asioiden täsmentämiseen ei ollut aihetta, koska luottamushenkilöiden ajokilometrejä koskeva matkakorvauskäytäntö kerrottiin seikkaperäisesti jo alkuperäisessä jutussa. Päätoimittaja Toni Viljanmaa kuitenkin myöntää, että matkakorvausasian olisi voinut jutussa selvittää perusteellisemminkin ja kantelijan vastine olisi saattanut puolustaa lehdessä paikkaansa.

RATKAISU

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on
viipymättä korjattava (JO 20).

Tyrvään Sanomat kertoi, että muualla asuvat luottamushenkilöt saavat matkakorvauksia saman verran kuin oman kunnan sisällä pisimmän matkan takaa kulkevat valtuutetut. Pisin valtuustomatka on 52 kilometriä (52 x 0,40 = 20,80). Uutisen mukaan kantelija ei saanut täysiä matkakorvauksia Turun ja Vammalan välisistä matkoista. Tältä osin uutinen ei pitänyt paikkaansa, koska kantelija käytännössä sai täyden korvauksen. Bussilipun opiskelijahinta edestakaiselta matkalta oli tuolloin 19 euroa.

Neuvoston mielestä lehden olisi pitänyt selostaa matkakorvausasiaa perusteellisemmin ja julkaista kantelijan kirjoitus. Sähköpostilla toimitettu teksti ei kuitenkaan tullut ajoissa lukukelpoisena toimitukseen. Neuvoston hankkimista lisäselvityksistä käy ilmi, että paperilla toimitetun vastineen perilletulo kesti toista viikkoa. Näissä olosuhteissa kantelijan kirjoituksen julkaisemiselle ei neuvoston mielestä enää ollut erityisen painavia syitä. Uutinen oli tosin epätarkka, mutta ei kantelijaa loukkaava.

Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Tyrvään Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.