3595/MTV/06

Vapauttava

Kantelija epäili MTV3:n ohjelmassa piilomainontaa, kun kanavan vaaliohjelman grafiikassa oli TietoEnatorin logo. Neuvoston mielestä kyse oli enemmänkin lähdeviittauksesta. Vapauttava.

MTV3:n tulosohjelmassa presidentinvaaleista näytettiin tulosgrafiikan yhteydessä TietoEnator Oyj:n logoa.

Kantelu 2.2.2006

Kantelijan mukaan presidentinvaalien yhteydessä MTV3:n vaalivalvojaisissa näytettiin uutisgrafiikan yhteydessä ruudun vasemmassa yläkulmassa TietoEnator Oyj:n logoa. Tässä sekoitettiin kantelijan mielestä mainontaa toimitukselliseen aineistoon. Tämä ei heikennä katsojien uskoa ainoastaan MTV3:n uutisiin ja ajankohtaisohjelmiin, vaan mediaan yleensä.

MTV3:n vastaus 17.3.2006

Vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila kiistää tekstimainonnan ja arvelee kantelijan nähneen asiayhteyden täysin väärin. TietoEnator on oikeusministeriön sopimusten nojalla ainoa ääntenlaskennan vastuullinen ja valtakunnallinen toimittaja. Yhtiö on verrattavissa mielipidemittausten tai muiden vastaavien yritysten tuottamiin kyselyihin. Myös näissä on aina esillä tiedon tuottajan nimi. Valtakunnallisten vaalien tulospalvelussa olemme noudattaneet vastaavaa käytäntöä vuodesta 1999 saakka, joten kyse on jo vakiintuneesta tavasta.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

MTV3:n ohjelma presidentinvaalien laskennasta sisälsi olennaisena osana graafisia esityksiä laskennan edistymisestä ja äänten jakaantumisesta ehdokkaiden kesken. Grafiikka perustui TietoEnatorin toimittamiin tietoihin. Kanava näytti grafiikan yhteydessä yhtiön logon.

MTV3:n uutisgrafiikka vaalien tulosohjelmassa perustui TietoEnatorin toimittamiin tietoihin. Tämän vuoksi oli varsin luonnollista, että MTV3 näytti yhtiön logon grafiikan yhteydessä. Julkisen sanan neuvoston mielestä logon näyttämistä tässä yhteydessä voi verrata lähdeviitteeseen tai haastateltavan nimen ja aseman mainitsemiseen haastattelun yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.