3593/PL/06

Vapauttava

Lehti korjasi kantelijan pyynnöstä uutisessa olleen virheen. Kantelijan toimittajalle osoittama kirje julkaistiin vahingossa mielipidepalstalla. Siihen tuli myös kärjekäs vastaus toiselta kirjoittajalta. Kirjoittaja ei kuitenkaan moittinut osin runsastakin editointia, joten päättäjänä hänen piti sietää julkinen kritiikki. Vapauttava.

Koillis-Hämeessä julkaistiin valtuustouutinen, jota seurasi oikaisu ja kaksi mielipidekirjoitusta. Niistä ensimmäinen julkaistiin vastoin kirjoittajan (kantelija) tarkoitusta ja toisessa kommentoitiin ensimmäistä kirjoitusta ja sen kirjoittajaa osittain kärkevästikin.

Kantelu 31.1.2006

Kantelijan mielestä Koillis-Hämeessä esitettiin 16.11.2005 perätön väite, jonka mukaan kantelija olisi nimitellyt valtuustossa virkamiehiä ja valtuutettuja umpiluiksi. Koillis-Häme korjasi 23.11.2006 virheellisen väitteen. Kantelija myös antoi lehdelle kirjeen, jossa oikaistiin toimittajan virheellisiä käsitteitä. Kirjoitus ei ollut yleisönosastokirjoitus, vaan toimittajalle osoitettu. Kirje kuitenkin julkaistiin 28.11.2006 kantelijan nimissä. Siinä häntä halvennettiin ”kuorevesiläisten” edessä kutsumalla heitä ”kuoreveteläisiksi”, vaikka kirjoittaja ei näin ollut kirjoittanut.

Koillis-Hämeessä oli 7.12.2005 yleisönosastokirjoitus. Siinä kantelijan toimintaa moitittiin halventavasti asioissa, joissa hänellä ei ollut mitään osaa. Näitä olivat muun muassa kuntaliitosneuvottelut ja sähköosakkeiden myynti. Kantelija ei ollut valtuutettuna päättämässä kummastakaan. Kantelija pitää valtuustoasioiden uutisoimista 17.12.2005 häntä henkilökohtaisesti ja kaupunginvaltuutettuja halventavana sekä vääriä ja perättömiä tietoja levittävänä, hyvän lehtimiestavan vastaisena toimintana.

Koillis-Hämeen vastaus 16.3.2006

Päätoimittaja Pekka Hyytinen vastaa, että kantelijan yhteydenoton ja hänen toimittajalle tuomansa kirjeen perusteella kantelijan umpiluu-väite korjattiin. Muilta osin toimitus käsitti kirjeen tarkoitetun yleisön osastolle. Sellaiseksi se käsiteltiin ja käsiteltynä julkaistiin. Kirjoituksen taivutusmuoto ”kuoreveteläisten” syntyi kirjoitustyössä ajatusvirheenä.
Kantelijan mielipidekirjoitusta kommentoinut kirjoitus on tavanomaisista keskustelua kiistanalaisista, kunnalliseen päätöksentekoon liittyvistä asioista, jotka ovat osin samoja, joista kantelija on sekä puhunut valtuustossa että tuonut esiin kirjoituksissaan.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Koillis-Häme korjasi kantelijan pyynnöstä valtuustouutisessa olleen epätarkkuuden ja julkaisi toimittajalle osoitetun kirjoituksen editoituna mielipidepalstallaan. Kantelussaan kirjoittaja sanoo, että kyse ei ollut mielipidekirjoituksesta. Sen sisällöstä hän moittii kuitenkin vain väärää taivutusmuotoa “kuoreveteläiset”. Lehti julkaisi myöhemmin kantelijan kirjoitukseen lukijan kommentin, jossa kantelijaakin kritisoitiin.

Koillis-Häme toimi asianmukaisesti korjatessaan valtuustouutisessa olleen epätarkkuuden. Vahingossa julkaistu kirje oli osoitettu toimittajalle, ja siinä käsiteltiin ajankohtaisia kunnallispoliittisia aiheita. Sen vuoksi on ymmärrettävää, että toimitus käsitti sen mielipidekirjoitukseksi ja julkaisi sen. Perusteellisen editoinnin vuoksi olisi ollut suotavaa olla yhteydessä kirjoittajaan. Koska tämä kantelussaan moittii kirjoitusta vain yhdestä tulkinnanvaraisesta kunnan nimen taivutusmuodosta, Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lehti on toiminut asianmukaisesti. Kantelijaa kritisoinut mielipidekirjoitus oli tavanomaista poliittista keskustelua, johon yhteiskunnallista valtaa käyttävän on osattava varautua. Siihen olisi voinut yrittää myös osallistua.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koillis-Häme ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.