3589/MTV/06

Vapauttava

Tv-ohjelmassa käsiteltiin julkisissa viroissa tai kunnallisissa luottamustehtävissä olevien lääkärien toimintaa yksityisessä terveydenhuollossa. Lääkäriaseman toimitusjohtaja ja hänen kaupunginjohtaja-appensa kantelivat kohtelustaan ohjelmassa. Kantelijat eivät osoittaneet asiavirheitä ohjelmasta. He olivat esillä yhtenä esimerkkitapauksena, eivätkä ohjelman kaikki väitteet ja kärjistykset koskeneet heitä. Vapauttava.

MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmassa, Kymmenen uutisissa ja Huomenta Suomessa selvitettiin julkisissa viroissa toimivien ja yksityisissä yrityksissä mukana olevien lääkärien kaksoisroolien taustoja ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yhtenä esimerkkinä mainittiin Nokian kaupungin ja Pihlajalinnan lääkärit Oy:n väliset ostosopimukset.

Kantelut 25.1. ja 22.2.2006

Pihlajalinnan lääkärit Oy ja Mikko Wirén kantelivat ohjelmista ensin. Nokian kaupunginjohtajan Markku Rahikkalan kantelussa kannellaan samoista asioista ja hän viittaa Wirénin kanteluun, joten molemmat kantelut käsitellään samassa päätöksessä.

Kantelijoiden mukaan ohjelmissa käsitellään kriittisessä valossa lääkäreiden ja virkamiesten toimintaa hankittaessa sairaan- ja terveydenhoitopalveluita julkisilla varoilla. Ohjelmien perusteella on todettava, että muissa tapauksissa asioita ei näytetä hoidetun täysin asianmukaisesti. Nokian kilpailutuksessa sanottiin, että Nokian kaupunki on päättänyt ostaa lähes kolmella miljoonalla eurolla kirurgisia toimenpiteitä yritykseltä, jonka perustaja ja toimitusjohtaja on kaupunginjohtajan 33-vuotias lääkärivävy. Kantelijoiden toiminnasta haluttiin sensaatiohakuisesti antaa väärä kuva. Rinnastus muihin ohjelmissa esiteltyihin tapauksiin on virheellinen, koska kantelijat ovat noudattanet säädöksiä ja korkeaa moraalia. Kaupunginjohtaja ilmoitti avoimesti Wirénin olevan hänen vävynsä ja jääväsi itsensä asianmukaisesti.

Ohjelmissa annetaan ymmärtää, että yhtiö olisi muka voittanut kilpailun siitä syystä, että yhtiön toimitusjohtaja on kaupunginjohtajan vävy. Ohjelmissa käytetään perusteettomasti ja totuutta

vastaamattomasti halventavia ilmaisuja Wirénistä ja Rahikkalasta. Nokian kilpailutus ei myöskään enää ollut ajankohtainen, koska siitä oli kulunut jo puolitoista vuotta ja sitä oli aikanaan käsitelty runsaasti julkisuudessa.

Rahikkalan mukaan hän olisi ollut valmis haastateltavaksi, mutta se ei käynyt juttua tehneelle toimittajalle.

MTV3:n vastaus 27.3.2006

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttilan mukaan yhteiskunnallisesti merkittävää aihetta käsiteltiin useiden yksittäistapausten kautta. Kaikki kanteluissa mainitut otteet ohjelmien jutuista ovat tosiasioita. Ilmaisu on räväkkää, mutta totuudenmukaista. Kanteluissakaan ei esitetä, että ohjelmien asiatiedoissa olisi virheitä. Kantelijat lähinnä epätäsmällisesti vihjaavat MTV:n haluavan antaa aiheesta väärän kuvan sensaatiohakuisilla ja halventavilla ilmaisuilla.

Mikko Wirén kokee ohjelmien juonnoissa ja toimittajan stand up -kommenteissa esittämät asiat suoraan itseensä kohdistuviksi. Tarkoitus oli kuvata laajaa ja vaiettua ilmiötä esimerkkitapausten kautta. Jutuissa käsiteltiin useita tapauksia, joista Nokia ja Mikko Wirén oli vain yksi monien joukossa. Julkisilla varoilla liiketoimintaa tekevien yritysten on sopeuduttava julkiseen arviointiin.

Kaupunginjohtaja Rahikkalaa halventavia ilmaisuja ohjelmissa ei ole. Kantelijoiden mukaan he ovat noudattaneet säädöksiä ja korkeaa moraalia. Rahikkala vetoaa siihen, että toimi muodollisesti oikein jäävätessään itsensä lain edellyttämällä tavalla. Jäävääminen ei avoimessa yhteiskunnassa estä asian jatkokäsittelyä julkisuudessa. Kyse ei ole vain muodollisesti oikein hoidetusta prosessista, vaan myös siitä, miltä asiat näyttävät.

Ylä-Anttila huomauttaa, että Rahikkalaa olisi haastateltu, jos hän olisi ilmaissut halukkuutensa siihen.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

MTV3:n ohjelmissa käsiteltiin julkisissa viroissa ja luottamuselimissä toimivien lääkärien kaksoisroolia heidän omistaessaan yksityisiä lääkäriasemia ja jopa toimiessa niiden hallinnossa. Ohjelmat perustuivat muun muassa asiantuntijahaastatteluihin, joita täydennettiin esimerkkitapauksilla. Nokia oli mukana paikkakuntana, jossa kaupunki osti röntgen- ja kirurgipalveluita miljoonilla euroilla yksityisiltä. Terveyslautakunnan varapuheenjohtaja oli mukana röntgenpalveluita myyvässä yrityksessä, ja kaupunginjohtajan vävy kirurgipalveluita myyvän yrityksen toimitusjohtaja.

Julkisen sanan neuvosto ei käsittele kaupunginjohtaja Rahikkalan mahdolliseen haastatteluun liittyviä väitteitä, koska osapuolten kannat ovat ristiriidassa keskenään eikä neuvostolla ole keinoja niiden selvittämiseen.

Julkisen sanan neuvoston mielestä ohjelmissa käsiteltiin erilaisia tapauksia terveydenhuollon eri tasoilta. Näkökulmat vaihtelivat. Nokian tapauksessa pohdittiin päättäjien jääviyskysymyksiä ostettaessa palveluita päättäjältä itseltään (röntgenlääkäri) ja lähisukulaiselta (kantelijat). Ohjelmista kävi selvästi ilmi, että kaupunginjohtaja oli toiminut lain kirjaimen mukaan. Tiedotusvälineen on tästä huolimatta voitava kyseenalaistaa päätöksenteon oikeudenmukaisuus ja verovarojen käytön oikeellisuus.

Kantelijat eivät ole yrittäneet saada julki omaa kannanottoaan ohjelmassa esille nostetuista asioista. He eivät myöskään ole osoittaneet asiavirheitä MTV3:n ohjelmista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.