3587/PL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun vanhainkodin uudesta dementiasolusta. Jutusta ja kuvista paljastuivat kantelijan puolison henkilöllisyys ja joitakin yksityiskohtia hänen vakavasta sairaudestaan. Lehdellä ei ollut omaisten suostumusta, mutta henkilökunta oli ilmaissut, että haastattelulle ei ole estettä. Asiallinen juttu kertoi palvelujen paranemisesta. Vapauttava.

Perniönseudun Lehti julkaisi jutun vanhainkodin uudesta dementiasolusta. Jutusta ja kuvista paljastuivat kantelijan puolison henkilöllisyys ja joitakin yksityiskohtia hänen vakavasta sairaudestaan. Lehdellä ei ollut omaisten suostumusta.

Kantelu 22.1.2006

Kantelijan mukaan lehti on tuonut julkisuuteen äskettäin sairastuneen ja täysin puolustuskyvyttömän puolison. Artikkeli sisältää valokuvia ja salassa pidettävää tietoa, josta ei jää lukijalle mitään epäselvyyttä puolison nykyisestä tilasta. Artikkeli on tehty vanhainkodin hoitojaksolla. Lupaa ei ole annettu suullisesti eikä kirjallisesti sen enempää hoitolaitokselle kuin lehdellekään.

Perniönseudun Lehden vastaus 15.2.2006

Päätoimittaja Pekka Poutasen mukaan toimittaja varmisti henkilökunnalta, että haastatteluihin ja kuvaamiseen ei ole estettä. Toimitus tulkitsi henkilökunnan tehneen selväksi myös haastateltaville, mistä on kyse. Toimittajan oman arvion mukaan haastateltavat eivät olleet puolustuskyvyttömiä, vaan hyvinkin tietoisia siitä, mistä haastattelussa oli kyse.

Arkaa asiaa on käsitelty riittävän hienovaraisesti. Jutussa ei tuoda esiin kantelijan puolison dementian astetta – vain se, että hän on vuoroviikot kotihoidossa ja vanhainkodissa.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Perniönseudun Lehdessä oli juttu vanhainkodin uudesta, vasta avatusta dementiasolusta. Juttuun oli haastateltu ja kuvattu henkilöä, joka oli osapäiväisessä hoidossa dementiasolussa. Henkilökunnan mukaan haastattelulle ei ollut estettä.

Vakava sairaus on Journalistin ohjeiden tarkoittama erityisen arkaluonteinen seikka, joka kuuluu yksityiselämän ydinalueeseen. Julkisen sanan neuvosto korostaa haastattelutilanteissa erityistä harkintaa, kun on kyse dementian kaltaisesta sairaudesta. Tässä tapauksessa toimittaja luotti henkilökunnan asiantuntemukseen ja tietoihin, joiden mukaan haastattelulle ei ollut estettä. Lisäksi sävyltään myönteinen juttu kertoi uudesta palvelusta, joka oli lyhentänyt vanhustenhuollon jonoja. Kokonaisuus oli asiallinen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Perniönseudun Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.