3580/KL/06

Vapauttava

Lehti julkaisi 20-vuotisjuhlanumerossaan jutun taidekeskus Retretin vaikeuksista vuoden 1986 kesällä. Lehti referoi vanhaa uutistaan ja peilasi sitä Retretin vaikeuksiin vuoden 2005 lopulla. Taidekeskuksen perustajaa ja alkuperäistä johtajaa ei tarvinnut kuulla samanaikaisesti. Vapauttava.

Savonmaa julkaisi 20-vuotisjuhlanumerossaan 28.12.2005 jutun taidekeskus Retretin vaikeuksista vuoden 1986 kesällä. Lehti referoi vanhaa uutistaan ja peilasi sitä Retretin vaikeuksiin vuoden 2005 lopulla.

Kantelu 16.1.2006

Kantelija on Retretin perustaja, ja hän oli myös sen toimitusjohtaja kaksikymmentä vuotta sitten. Savonmaan kaksikymmenvuotisjuhlanumerossa julkaistun ”Retretti ei auta muuta matkailua” -jutun julkaiseminen loukkaa kantelijan henkilöä. Kirjoituksessa siteerataan jälleen lehden aiemmin julkaisemia vanhoja ja julkaistaan aivan uusia virheellisiä väittämiä vastoin lehdelle jo kauan sitten toimitettujen oikaisupyyntöjen sisältöä.

Savonmaan vastaus 17.3.2006

Päätoimittaja Launo Päivätien mukaan juhlanumerossa julkaistun jutun tarkoitus oli yksinomaan peilata vanhoja tapahtumia. Retrettiä koskeneen vanhan kirjoituksen osittaisen lainaamisen juhlalehteen teki ajankohtaiseksi se, että taidekeskus oli vuoden 2005 lopulla jälleen noussut valtakunnallisten mielenkiinnon kohteeksi taloudellisten vaikeuksiensa ja sulkemisuhkansa vuoksi.

Kantelija ei ole juhlalehden ilmestymisen jälkeen vaatinut kirjoitukseen oikaisua tai tarjonnut siihen vastinettaan.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (21).

Savonmaa julkaisi 20-vuotisjuhlalehdessään taidekeskus Retretistä jutun, jossa referoitiin kaksikymmentä vuotta vanhaa juttua ja peilattiin sen avulla Retretin viimesyksyisiä vaikeuksia. Jutuissa mainittiin myös kantelija. Hän ei ole ollut yhteydessä Savonmaahan eikä ole yrittänyt saada korjatuiksi lehden mahdollisesti tekemiä virheitä tai saada omaa kannanottoaan julkaistuksi. Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelija ei jutussa joutunut sellaisen julkisuuden kohteeksi, että häntä olisi pitänyt kuulla samassa yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savonmaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.