3578B/SL/06

Vapauttava

Sanomalehti vertaili uutisessaan kahta mielipidemittausta toisiinsa. Johtopäätökset saattoi perustellusti kyseenalaistaa. Lehti julkaisikin uutisen, jossa johtopäätöksiä kritisoitiin, ja asiantuntijamielipiteen, jossa gallup-uutisen arvostelu jatkui. Neuvosto piti lehden menettelyä kokonaisuudessaan asianmukaisena.
Vapauttava.

Aamulehti julkaisi 5.1.2006 uutisen teettämästään mielipidemittauksesta, joka käsitteli presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta edeltäneitä kannatuslukuja. Tuloksia vertailtiin muihin tutkimustuloksiin, mikä herätti kritiikkiä.

Kantelu 9.1.2006

Kantelijan mukaan uutisessa on jätetty kertomatta, mihin galluppiin on verrattu tai sitten on annettu tietoisesti väärä tulkinta.

Aamulehden vastaus 31.1.2006

Päätoimittaja Matti Apusen mukaan Aamulehti on uutisessaan verrannut presidentinvaalien kannatuslukuja edellisiin gallupeihin, kuten etusivun vinkissä kerrotaan. Sisäsivun jutussa mainitaan selvästi, että kyse on Helsingin Sanomien edellisellä viikolla julkaistusta mielipidemittauksesta. Aamulehti on julkaissut kaksi artikkelia, joissa kritisoidaan vahvasti Aamulehden mielipidetutkimusta. ”Vanhasen väki ihmeissään tuoreesta mielipidekyselystä” julkaistiin 6. tammikuuta kotimaan uutisosastolla ja ”Näköharha gallupissa” 7. tammikuuta mielipideosastolla.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Aamulehti julkaisi presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen mielipidemittauksesta uutisen, jossa tutkimuksen tuloksia vertailtiin Helsingin Sanomissa aiemmin julkaistuun tutkimukseen. Helsingin Sanomien tutkimuksen aineisto kuitenkin kerättiin myöhemmin ja julkaistiin aikaisemmin kuin Aamulehden tutkimus. Sen vuoksi tutkimusten vertailusta Aamulehdessä vedetyt johtopäätökset saattoi perustellusti kyseenalaistaa. Lehti julkaisikin heti seuraavana päivänä uutisen, jossa johtopäätöksiä kritisoitiin. Tätä seuraavana päivänä lehti julkaisi valtio-opin dosentin mielipiteen, jossa gallup-uutisen arvostelu jatkui. Lehden menettelyä kokonaisuudessaan voikin Julkisen sanan neuvoston mielestä pitää asianmukaisena.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.