3575B/SL/05

Vapauttava

Entinen kunnanjohtaja kanteli kuudesta sanomalehdestä, joiden uutisessa oli hänen mielestään virhe, jota lehdet eivät suostuneet korjaamaan. Lehdet pysyivät uutisen välittäneen STT:n päätoimittajan kannassa, jonka mukaan uutisen kokonaisuudesta selvisi asioiden oikea laita. Neuvoston mielestä uutisessa oli epätarkkuutta, mutta ei sellaista olennaista virhettä, joka olisi vaatinut ehdottomasti korjausta. Vapauttava äänin 6-2. Eriävä mielipide.

Kantelun kohteena olevat lehdet julkaisivat 22.11.2005 Suomen Tietotoimiston välittämän uutisen, jonka otsikossa kerrottiin Punkaharjun kunnan erottaneen kunnanjohtajansa. Uutistekstissä puhuttiin myös irtisanomisesta ja siitä maksettavasta korvauksesta, joka kunnanjohtajan asiamiehen mukaan oli tyydyttävä. Kunnanjohtajan mielestä häntä ei irtisanottu, vaan virkasuhde päättyi yhteisellä sopimuksella. STT kieltäytyi oikaisemasta uutistaan.

Kantelu 28.12.2005 ja sen täydennys 19.1.2006

Kantelijan mukaan 22.11.2005 julkaistu uutinen on muotoiltu siten, että se antaa väärän kuvan asiasta. Häntä ei ole erotettu eikä irtisanottu, vaan kunnanjohtajan ja Punkaharjun kunnan välinen virkasuhde päättyi johtajasopimuksen mukaisesti. Oikea tieto asiasta kuuluu näin: ”Punkaharjun kunta ja vs. kunnanjohtaja Terttu Karttunen tekivät 8.7.2004 allekirjoitetun johtajasopimuksen 4. kohdan mukaisen ratkaisun virkasuhteen päättymisestä”.

Kantelija oli heti seuraavana päivänä yhteydessä STT:oon ja Helsingin Sanomiin sekä myöhemmin Karjalaiseen. STT:n päätoimittaja päätti, että uutistoimisto ei oikaise välittämäänsä uutista. Helsingin Sanomat ja Karjalainen sanoivat odottavansa STT:n ratkaisua.

Karttunen kantelee myös siitä, että hänelle ei annettu mahdollisuutta kommentoida häntä itseään koskevaa uutista.

Etelä-Saimaan (7.3.2006), Helsingin Sanomien (30.3.2006), Karjalaisen (8.3.2006), Kouvolan Sanomien (6.3.2006), Kymen Sanomien (9.3.2006) ja Turun Sanomien (7.3.2006) vastaukset

Päätoimittajat Jorma Hernesmaa, Janne Virkkunen, Pekka Mervola, Ville Pohjonen, Markku Espo ja Ari Valjakka asettuvat STT:n päätoimittajan Atte Jääskeläisen tekemän ratkaisun taakse olla oikaisematta uutista. Heidän mukaansa valtuuston asettama valiokunta katsoi Karttusen menettäneen luottamuksensa ja esitti välitöntä irtisanomista. Viime hetken neuvottelut päätyivät sovintoon, ja kunta pääsi Karttusesta eroon maksamalla hänelle johtajasopimuksen mukaisen korvauksen. Kunnanjohtaja olisi erotettu, jos sovintoa ei olisi löytynyt. STT:n uutinen on kokonaisuudessaan antanut oikean kuvan tapahtumasta ja siitä on myös käynyt ilmi, että virkasuhteen päättäminen on muodollisesti toteutettu Karttusen asiamiehen tekemän tarjouksen ja sen hyväksymisen perusteella syntyneen sopimuksen kautta.

Uutisen otsikon ja ensimmäisen lauseen juridiseen terminologiaan liittyy vähäinen virhe. Se selviää kuitenkin jutun lopussa, jossa kerrotaan valtuuston hyväksyneen kantelijan asiamiehen tekemän tarjouksen irtisanomiskorvauksesta.

Kantelija ei päätoimittajien mukaan ollut lainkaan yhteydessä Etelä-Saimaaseen, Kouvolan Sanomiin ja Kymen Sanomiin, joten ne eivät edes tienneet mahdollisesta korjaamista vaativasta virheestä STT:n uutisessa.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Julkisen sanan neuvosto voi käsitellä perussopimuksen hyväksyneissä joukkoviestimissä julkaistua aineistoa. Tällä perusteella neuvostolla ei ole toimivaltaa STT:oon.

Kantelun kohteena olevat lehdet ovat julkaisseet STT:n uutisen lähes samansisältöisenä ja samalla tavalla otsikoituna. Uutisessa käytetään termejä erottaminen ja irtisanominen. Uutisessa mainitaan myös 39 000 euron irtisanomiskorvaus, johon Karttusen asiamies ilmoittaa olevansa tyytyväinen. Yksikään lehti ei oikaissut uutisessa mahdollisesti olevaa virhettä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä lehtien julkaiseman uutisen termeissä on virheitä. Uutisesta kokonaisuudessaan saa kuitenkin käsityksen, joka vastaa tapahtumien kulkua. Neuvoston mielestä lehdillä oli perusteet kieltäytyä virheen korjaamisesta, koska se ei ollut olennainen. Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat ja Turun Sanomat eivät edes voineet harkita mahdollisen virheen korjaamista, koska niillä ei ollut siitä tietoa. Uutisessa oli kommentti kantelijan asiamieheltä, joten siitä kävi ilmi molempien osapuolten kannat.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa, Helsingin Sanomat, Karjalainen, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat ja Turun Sanomat eivät ole rikkoneet hyvää journalistista tapaa.

Arto Henrikssonin ja Eija Niinikosken eriävä mielipide vapauttavaan ratkaisuun:

Viranhaltijan itsensä sekä lukijoiden kannalta oleellista on, onko johtavan viranhaltijan virkasuhde päättynyt työnantajan yksipuolisella toimenpiteellä vaiko osapuolten yhteiseen sopimukseen. Irtisanomisen laillisuushan on mahdollista riitauttaa ja siten kumota, kun taas sopimus sitoo molempia osapuolia. Uutisen virhettä ei voi myöskään selittää ennakoiden kunnanvaltuuston mahdollista päätöstä. Koska olennainen virhe on viipymättä korjattava, olisi ainakin Helsingin Sanomien ja Karjalaisen tullut korjata virhe saatuaan siitä tiedon. Näin menetteli välittömästi Itä-Savo. Virheen korjaaminen kuuluu lehden tehtäviin silloinkin kun käytetään STT:n uutista.