3572B/YLE/05

Vapauttava

Radio kertoi nimellä kaupunginvaltuutetun ja lautakunnan puheenjohtajan saamasta rattijuopumushaasteesta ja -tuomiosta. Neuvosto katsoi, että nimen julkaisu tuomitun asemaan nähden ei ollut kohtuutonta.
Vapauttava.

Yleisradion Lahden Radio teki uutiset lahtelaisen kaupunginvaltuutetun ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan (kantelija) rattijuopumuksesta saamasta haasteesta ja tuomiosta. Radion uutisissa kerrottiin teon ja tuomion lisäksi henkilön nimi ja asema.

Kantelu 29.12.2005

Kantelun mukaan Lahden Radio uutisoi lähetyksissään rattijuopumuksesta 13.12.2005 tunnin välein nimellä, asemalla ja muilla tiedoilla varustettuna. Se oli moralisoivaa, painostavaa, loukkaavaa ja tehtäviä sekä elämää haittaavaa. Tarkoitus oli ilmeisesti myös kyseenalaistaa mahdollisuudet toimia luottamustehtävissä tapahtuman jälkeen. Myös tuomiota ennakoitiin.

Lahden Radion vastaus 19.1.2006

Maakuntaradion päällikön Päivi Kuisman mukaan Seppo Koskisen rattijuopumustapauksesta kerrottiin uutisissa 12. ja 23.12.2005 molempina päivinä useaan kertaan. Uutisointi on perusteltua, koska tapaus vaikuttaa Koskisen toiminnan arviointiin julkisessa luottamustehtävässä. Hän on lahtelaisten luottamustoimeen valitsema henkilö, jonka käyttäytymisestä äänestäjillä on oikeus tietää. Avoimessa demokraattisessa yhteiskunnassa tiedotusvälineiden tehtävä on välittää kansalaisille tietoa heidän edustajiensa toiminnasta ja antaa arviointiperusteita sille, millaiset edellytykset edustajilla on hoitaa luottamustointa. Tiedolla saattaa olla myös merkitystä, kun kansalaiset tekevät henkilövalintoja päätöksentekoelimiin.

Tuomioistuimessa käsitelty asia on julkinen. Koskisen tapauksessa nimen ja aseman kertominen on ollut perusteltua, koska hän toimii kansalaisten valitsemana luottamushenkilönä lahtelaisessa päätöksenteko-organisaatiossa.

Ratkaisu

Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Lahden Radio kertoi uutislähetyksissään kaupunginvaltuutetun sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan saamasta rattijuopumushaasteesta (12.12.2005) ja -tuomiosta (23.12.2005). Radion tapaan uutissähkeitä luettiin monta kertaa päivän mittaan. Uutisissa kerrottiin nimi, asema, teko ja tuomio. Häntä oli kuultu uutista tehtäessä. Uutisissa ei ennakoitu tuomiota.

Punnittaessa rikoksesta syytetyn tai tuomitun nimen julkaisemista asetetaan vastakkain se vahinko, minkä nimen julkaiseminen nimetylle tuo ja se yleinen merkitys, mikä nimen julkaisemisella on. Valtuutettu, joka on myös keskeisen lautakunnan puheenjohtaja, käyttää merkittävää poliittista ja yhteiskunnallista valtaa. Hänen valitsijoillaan on oikeus saada tietää seikoista, jotka saattavat vaikuttaa luottamushenkilön uskottavuuteen. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että nimen julkaisu ei tuomitun asemaan nähden ollut kohtuutonta. Nimen kertomista jo haastevaiheessa voi perustella lisäksi sillä, että syytetty oli myöntänyt tekonsa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lahden radio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.