3570/YLE/05

Vapauttava

Tv-uutisissa oli juttu uudesta lääkkeestä. Kantelun mukaan uutinen oli mainosmainen, siinä oli virheitä eikä siinä mainittu lähteitä. Neuvoston mielestä lääkeuutuudesta kerrottiin hyviä ja huonoja puolia. Uutisessa haastateltiin kahta asiantuntijaa. Neuvosto katsoi, että uutista ei voinut moittia yksipuolisuudesta tai kritiikittömyydestä.
Vapauttava.

Yleisradion tv-uutisissa oli 21.12.2005 juttu kehitteillä olevasta lääkkeestä, josta luvattiin apua laihduttajille ja tupakoitsijoille.

Kantelu 27.12.2005

Kantelijan mukaan lääke on vasta koevaiheessa, mutta silti Yle esitti sen vaikutuksia ikään kuin se olisi jo hyväksytty ja turvalliseksi koettu. Uutinen kertoi kaikki vaikutukset kuin lääketehtaan mainoksesta. Yle ei kertonut uutisessaan edes lähdettä.

Tv-uutisten vastaus 31.1.2006

YLE 24:n ohjelmajohtaja Ari Järvinen vastaa, että jutussa todetaan selväsanaisesti valmisteen odottavan myyntilupaa eli se ei ole myynnissä. Valmisteen ominaisuuksista kerrottaessa käsitellään myös haittavaikutuksia ja hintaa sekä kerrotaan lääkäreiden suhtautuvan tällaisiin lääkkeisiin ristiriitaisesti. Lähteet käyvät selvästi ilmi kahden asiantuntevan henkilön, professori Markku Savolaisen ja erikoislääkäri Tiina Nylanderin, kuvallisina haastatteluina sekä juonnon toteamuksena vaikutusten tutkimisesta mm. Suomessa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12).

Yleisradion TV1:n uutislähetyksessä esitettiin uutinen kehitteillä olevasta lääkkeestä, joka vaikuttaa keskushermoston mielihyväalueisiin. Sitä voisivat käyttää laihduttajat ja tupakoinnin lopettajat. Uutuudesta kerrottiin hyviä ja huonoja puolia, ja uutisessa haastateltiin kahta asiantuntijaa. Lääkkeen kerrottiin ehtivän myyntiin kenties reilun vuoden kuluttua. Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan Yleisradion tv-uutisten juttua uudesta lääkkeestä ei tämän vuoksi voi moittia yksipuolisuudesta tai kritiikittömyydestä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.