3559/PL/05

Langettava

Kolumnisti käsittelee yhteiskunnan luokkaistumista ja nostaa esimerkiksi sukupuoliset vähemmistöt. Tekstin voi lukea niin, että kolumnisti rinnastaa pedofiilit ja sukupuoliset vähemmistöt toisiinsa. Tämä loukkaa vähemmistön ihmisarvoa.Langettava.

Hollolan Sanomat julkaisi toimittajansa kolumnin ”Avoin kirje kanssavaltuutetuille”, jossa toimittaja ja kunnanvaltuutettu Kari Mustonen kertoo valtuutetun työstä ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Käsitellessään yhteiskunnan luokkaistumista kirjoittaja puuttuu kärjekkäästi vähemmistöjen sukupuoliseen suuntautumiseen.Kantelu 21.11.2005Kantelijan mukaan kolumnisti kirjoittaa ihmisarvoa halventavalla ja stereotypioita vahvistavalla tavalla seksuaalisista vähemmistöistä. Hänen näkemyksensä ovat avoimen vihamielisiä ja syrjiviä eikä niillä ole tekemistä kolumnin kunnallispolitiikkaa koskevan teeman kanssa. Kirjoittaja tuntuu lähinnä purkavan omaa turhautumistaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, joka on parantanut homojen ja lesbojen oikeuksia. Kantelija nostaa erityisesti esiin kolumnin kohdat, joissa kirjoittaja rinnastaa lesbot eläimiin puhumalla keinosiemennyksestä ja seksuaalirikollisiin kysymällä, milloin pedofiilit saavat adoptoida lapsia.Hollolan Sanomien vastaus 9.12.2005Päätoimittaja Sisko Kangas kertoo, että palstan henki ja kirjoitustyyli ovat aina (neljä vuotta) olleet erittäin kärkeviä. Ajankohtaisiin asioihin ja yleisiin ilmiöihin on otettu kantaa kärjistäen. Myös sukupuolten välisiä eroja, erilaisia suuntauksia ja ilmiöitä on nostettu keskustelun aiheeksi. Palstalla on puolustettu määrätietoisesti perinteistä perhemallia. Palstan tarkoitus ei ole halveksia vähemmistöjä eikä asettaa ketään ihmisarvon ulkopuolelle, vaan nostaa esiin niitä asioita, jotka askarruttavat ihan tavallisia kansalaisia.Omatyylisen pakinapalstan henki on ironinen, kärjistävä, ja siinä on tehokeinoina käytetty myös voimasanoja. Palsta ja sen kirjoittaja ovat vuosien myötä tulleet tutuiksi alueella. Kirjoituksia odotetaan sen vuoksi, että niissä otetaan asioihin kantaa referoiden ja kärjistäen.RatkaisuJokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO26).Hollolan Sanomien kolumnisti käsittelee yhteiskunnan luokkaistumista ja nostaa tästä esimerkiksi ”nämä lapsia koristeikseen haluavat lesboparit tai mieshomoparit”. Kolumnistin mukaan heidän esipuhujansa kuuluvat äänekkäiden ja hyvin toimeentulevien kastiin. Lapsen puolesta kolumnisti ei ole kuullut huutoja ja hän kyseleekin: ”Milloin pedofiilit saavat adoptoida lapsia, mitä?”. Tekstin voi lukea niin, että kirjoittaja rinnastaa pedofiilit sukupuolisiin vähemmistöihin.Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen mukaan neuvoston tehtävänä on vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta ja tukea hyvää journalistista tapaa. Sanan- ja ilmaisunvapaus ovat arvoja sinänsä, mutta niihin liittyy myös vastuu. Journalistin ohjeiden mukaan jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava, eikä sukupuolista suuntautumista pidä tuoda esiin halventavasti tai asiaankuulumattomasti. Ohjekohdan tulkinta ei rajoitu pelkästään yksilön ihmisarvoon, vaan se koskee myös erilaisia ihmisryhmiä. Pakinoissa ja kolumneissa voi käyttää tavallista huomattavastikin kärjekkäämpää kieltä, mutta Julkisen sanan neuvoston mielestä Hollolan Sanomien kolumni loukkaa sukupuolisen vähemmistön ihmisarvoa.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hollolan Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.