3556/PL/05

Langettava

Lehti julkaisi avioerotilanteessa perheen tyttären mielipidekirjoituksen, jossa tämä arvosteli äitiään voimakkaasti ja paljasti näin yksityisyyden suojan ydinalueeseen kuuluvia tietoja ilman asianomaisen suostumusta. Äidin asema, ammatti ja järjestötoiminta eivät olleet sellaisia poikkeuksellisia yhteiskunnallisia syitä, joilla julkaisemista olisi voinut perustella.Langettava.

Kauhava -lehti julkaisi 13.10.2005 mielipidepalstallaan kirjeen ”Äidille”. Kantelijan tytär oli kirjoittanut kirjeen omalla nimellään ja hyökkäsi avioerotilanteessa voimakkaasti äitiään vastaan ja puolusti isäänsä.Kantelu 10.11.2005Kantelijan mielestä hänen tyttärensä kirjoitus tuoreessa arvioerotilanteessa rikkoo yksityiselämän suojaa. Tytär hyökkää omalla nimellään äitiä vastaan. Kantelija ja koko perhe ovat kirjoituksesta tunnistettavissa pienellä paikkakunnalla. Lehti on julkaissut tunnistettavaan henkilöön kohdistuvan karkean loukkauksen edes yrittämättä hankkia siihen vastinetta taikka varaamatta muuta mahdollisuutta kuin oma-aloitteisen jälkikäteisen vastineen toimittamisen.Kauhava -lehden vastaus 12.12.2005Päätoimittaja Kaarina Lahti toteaa kirjoittajan aiheen olleen julkinen, koska kantelija on ammattinsa ja luottamustoimiensa vuoksi paikkakunnalla hyvin tunnettu henkilö. Hän on työskennellyt erityisopettajana ja ollut mukana yhdistyksissä ja toimissa, jotka ajavat lasten ja nuorten asioita; muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliitto ja seurakunta. Lisäksi hänet valittiin 2004 valtuustoon ja muihin kunnallisiin luottamustehtäviin. Näillä perusteilla päätoimittaja katsoo, että kantelija ei ole yksityishenkilö. Julkisena henkilönä kantelijan tulee kestää arvostelua enemmän kuin tavallisen kuntalaisen.Perheen tilanne on aiheuttanut runsaasti keskusteluja perheen tilasta ja äidin roolista. Kirjoitus on saanut monet lukijat pohtimaan myös omaa perhettään ja oloaan vanhempana. Lehti onkin herättänyt kirjoituksella ajankohtaista keskustelua. Päätoimittaja huomauttaa, että kirjoituksesta jätettiin äitiin voimakkaasti kohdistuneita kohtia pois. Hän myös vetosi kirjoittajaan, että tämä vetäisi kirjoituksensa kokonaan pois. RatkaisuTietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).Perheen sisäiset suhteet ja niihin kuuluva avioero ovat yksityiselämän ydinaluetta. Sitä koskevia tietoja voi hyvän journalistisen tavan mukaan julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos sillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Neuvoston saaman tiedon mukaan tässä tapauksessa ei suostumusta ollut. Myöskään valtuutetun asemalla, ammatilla tai järjestötoiminnalla ei voi perustella poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä, kun kyse on yksityisyyden ydinalueesta. Oma kannanotto jälkeenpäin ei korjaisi tapahtunutta vahinkoa. Lehti ei ollut myöskään ottanut huomioon kirjoittajan hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauhava -lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.