3555/SL/05

Vapauttava

Lehti arvioi pääkirjoituksessaan suorasukaisesti ja kriittisesti kunnanvaltuutetun toimintaa. Poliittisen ja yhteiskunnallisen vallankäyttäjän on kestettävä kritiikkiä. Hän sai lisäksi puolustavan kantansa julki heti lehden seuraavassa numerossa.Vapauttava.

Itä-Hämeen pääkirjoitus arvosteli 3.11.2005 hartolalaisen kunnanvaltuutetun (kantelija) toimintaa kärjekkääseen sävyyn. Valtuutettu sai vastata kritiikkiin lehden seuraavassa numerossa.Kantelu 10.11.2005Kantelijan mukaan Itä-Hämeen pääkirjoituksessa puututtiin räikeästi hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa aliarvioimalla hänen kykyään toimia poliittisessa luottamustoimessa.Itä-Hämeen vastaus 29.11.2005Päätoimittaja Ari Helminen myöntää, että lehden kirjoitus oli kärkevä, mutta normaalin journalistisen käytännön ja hyvän tavan mukainen. Kritiikki kohdistui kantelijan poliittiseen ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Julkisessa luottamustehtävässä toimivien on varauduttava siihen, että heidän toimintaansa voidaan arvioida kärkevästikin. Pääkirjoituksessa ei puututtu kantelijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin eikä aliarvioitu kantelijan kykyä toimia poliittisessa luottamustoimessa.Leisti on Hartolassa värikäs persoona. Hän on itse hakeutunut julkisuuteen kirjoittamalla säännöllisesti Itä-Hämeen yleisönosastoon. Pääkirjoituksessa kyseenalaistettiin Leistin poliittinen linja, jonka tavoitteena näyttää olevan kaikkien asioiden vastustaminen. Tavanomainen poliittinen arviointi ei oikeuta vastineeseen, mutta Itä-Häme kuitenkin julkaisi sen heti seuraavassa numerossaan 4. marraskuuta.Ratkaisu 14.12.2005Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO22). Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä (JO23). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (24).Itä-Häme arvioi pääkirjoituksessaan kantelijan, kunnanvaltuutetun, toimintaa hänen valitettuaan Hartolan valtuuston takauspäätöksestä, jolla pyrittiin turvaamaan talviurheilukeskuksen jatko. Pääkirjoitus oli sävyltään suorasukainen ja kärjekäs.Kantelija on Hartolan kunnanvaltuutettuna poliittisen ja yhteiskunnallisen vallan käyttäjä. Tämän takia hänen on kestettävä julkista kritiikkiä. Julkisen sanan neuvoston mielestä Itä-Hämeen pääkirjoitus keskittyi kantelijan toimintaan poliitikkona ja yhteiskunnallisena vallankäyttäjänä. Kirjoituksessa ei kajottu kantelijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Lisäksi kantelija sai julki oman käsityksensä asioista heti lehden seuraavassa numerossa.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Itä-Häme ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.