3546BCDF/KL/05

Langettava

Lehden päätoimittaja kirjoitti omalla palstallaan halventavasti sukupuolisesta vähemmistöstä.Langettava.

Kaupunkilehti Uusi Lahti julkaisi 12.10.2005 päätoimittajansa kronikanomaisella Mustaa valkoisella -sivulla tekstin, joka oli otsikoitu seuraavasti: ”Homot, lesbot ja liito-oravat”. Sama teksti julkaistiin lehden verkkoversiossa. Tekstissä sukupuoliseen vähemmistöön suhtaudutaan yksiselitteisen halventavasti.Kantelut 13.–23.11.2005Kantelijoiden mukaan kirjoitus rikkoo inhimillisiä perusoikeuksia, ja se on omiaan edesauttamaan suvaitsemattomuutta ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää. Kirjoitus on eettisesti hyvin arveluttava ja kyseenalainen. Raskauttavana pidetään, että kirjoituksen on tehnyt lehden päätoimittaja.Uuden Lahden vastaus 1.11.2005Päätoimittaja Kari Naskinen nimeää kirjoituksensa pakinaksi, joka liittyy hedelmöityshoitokeskusteluun ja jossa otetaan kantaa perinteisen perhemallin puolesta. Mustaa valkoisella -palsta on vuodesta 1981 alkaen perustunut värikkääseen ja provosoivaankin kielenkäyttöön. Naskinen myöntää, että hänen sanavalintansa olivat tällä kertaa yliampuvia ja hän on pahoillaan aiheuttamastaan mielipahasta.Palstan keskeinen idea on keskustelun herättäminen. Palstalla on käsitelty pilkallisesti ja ironisesti asioita sekä ihmisiä ja ihmisryhmiä. Nyt aiheena oli homoseksuaalisuus ja varsinkin sen saama entistä suurempi julkisuus, joka saattaa vääristää lasten ja nuorten kuvaa seksistä ja perhe-elämästä. Kaikki lehden mielipidepalstalle osoitetut, kirjoitusta ja päätoimittajaa koskeneet haukkumiset julkaistiin kahdessa seuraavassa numerossa.RatkaisuJokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO26).Uuden Lahden tekstissä käytettiin muun muassa seuraavanlaisia ilmaisuja: ”Lesbot ja homot, hullut ja huorat, kaikki samaa yhteistä perhettä meidän normaalien kanssa”, ”Lesboudesta on tehty ikään kuin luonnollista”, ”Sitten löydetään jostain pikkutyttö, 13–15-vuotias, joka kertoo toimittajalle että hän on lesbo. Siinä sitten onkin elämä lukkoon lyötynä ja pilalla… On sitten lesbo lopun ikäänsä eikä yritäkään päästä käsiksi normaaliin elämään jonkun kivan pojan tai miehen kanssa”, ”Eiväthän homot varsinaisesti ole samanlaisia ihmisiä kuin muut… Oikeastaan voi sanoa, että homo on ikään kuin toista lajiketta oleva ihminen. Antaa niiden silti elää omaa elämäänsä, suojellaanhan liito-oraviakin”.Julkisen sanan neuvoston perussopimuksen mukaan neuvoston tehtävänä on vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta ja tukea hyvää journalistista tapaa. Sanan- ja ilmaisunvapaus ovat arvoja sinänsä, mutta niihin liittyy myös vastuu – sananvapauden nimissä ei sovi sanoa mitä tahansa. Journalistin ohjeiden mukaan jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava, eikä sukupuolista suuntautumista pidä tuoda esiin halventavasti tai asiaankuulumattomasti. Ohjekohdan tulkinta ei rajoitu pelkästään yksilön ihmisarvoon, vaan se koskee myös erilaisia ihmisryhmiä. Julkisen sanan neuvoston mielestä päätoimittajan kolumni loukkaa sukupuolisen vähemmistön ihmisarvoa.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uusi Lahti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.