3545/PL/05

Vapauttava

Kuhmoisten Sanomat sai vapauttavan susikirjoittelustaan. Viime vuonna joka toisessa lehden numerossa kirjoitettiin jotakin susista. Kantelu kohdistui päätoimittajan kommenttiin, jonka hän kirjoitti mielipidekirjoitukseen.

Kuhmoisten Sanomissa on julkaistu runsaasti uutisia susista. Keskustelu on käynyt vilkkaana myös pääkirjoitus-, kolumni- ja mielipidepalstoilla. Päätoimittaja on osallistunut keskusteluun myös kommentoimalla lehdessä julkaistuja lukijoiden mielipiteitä.Kantelu 7.10.2005Kantelijan mukaan Kuhmoisten Sanomien päätoimittaja käyttää ammatillista asemaansa väärin kiihottamalla lukijoita susivihaan ja -hysteriaan. Tämä näkyy uutisvalinnassa ja uutisten sisällössä. Lisäksi päätoimittaja hyökkää arvostelijoita vastaan lehden palstoilla, muun muassa kommentoimalla kirjoituksia heti samassa yhteydessä. Kantelija viittaa 14.9.2005 julkaistuun lehden numeroon.Kuhmoisten Sanomien vastaus 1.12.2005Päätoimittaja Ulla Kauhanen myöntää, että susiaihetta käsiteltäessä on käytetty paikoin värikästäkin kieltä. Sillä on haluttu ilmaista aiheen nostattamia tunteita paikkakuntalaisten ja kesäasukkaiden keskuudessa. Aiheen tärkeyden vuoksi sitä on pyritty käsittelemän mahdollisimman laajasti. Myös toista mieltä olevien lukijoiden kommentit ovat saaneet palstatilaa. Virheelliset tiedot toimitus on oikaissut jälkikirjoituksissaan. Osa kirjoituksista on ollut lehteä ja päätoimittajaa halventavia, eikä niitä olisi tarvinnut edes julkaista. Päätoimittaja viittaa muun muassa 14.9.2005 julkaistuun lehteen.Lehden linjasta päättää ja vastaa päätoimittaja ja lehden sisällöstä ja uutisaiheiden valinnoista päätoimittaja/toimitus. Niiden onnistumista lukijoilla on oikeus arvostella, ja näin on päätoimittajan mielestä juuri tapahtunut tässäkin asiassa. RatkaisuJournalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Sudet ovat olleet Kuhmoisten Sanomissa esillä poikkeuksellisen näkyvästi vuoden 2005 aikana. Marraskuuhun mennessä enemmän kuin joka toisessa lehden numerossa on käsitelty susia tavalla tai toisella. Julkisen sanan neuvosto ottaa kantaa vain kantelussa mainittuun (14.9.2005) tapaukseen ja käyttää tausta-aineistonaan sitä seurannutta susikirjoittelua.Lehden lukija kritisoi Kuhmoisten Sanomien mielipidepalstalla päätoimittajan susiuutisointia. Päätoimittaja vastaa samassa yhteydessä kirjoituksen kysymyksiin, puolustaa toimintatapaansa ja myös kritisoi kirjoittajaa. Menettely on mahdollinen, koska mielipidekirjoitus ei ole Journalistin ohjeiden tarkoittama oma kannanotto, johon ei saa liittää asiattomia lisäyksiä.Julkisen sanan neuvosto toteaa, että susien vaarallisuudesta huolestuneiden ihmisten tunnot ovat olleet Kuhmoisten Sanomissa näkyvästi esillä. Lehti on antanut kuitenkin tilaa myös vastakkaisille näkökannoille eikä ole kaihtanut julkaisemasta myöskään lehteä ja toimitusta kritisoivia kirjoituksia.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kuhmoisten Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.