3540/SL/05

Vapauttava

Lehti teki virheen, mutta ei saanut kantelijan sähköpostitse lähettämää korjauspyyntöä.Vapauttava.

Itä-Savo julkaisi 17.8.2005 uutisen, jossa puhuttiin kunnanhallituksen sijasta virheellisesti kunnanvaltuustosta. Kantelija, Sulkavan hallintojohtaja, mainittiin oikaisuvaatimuksen tekijänä valtuuston päätöksestä. Hän lähetti lehdelle sähköpostitse korjauksen. Posti ei kuitenkaan mennyt perille, ja virhe jäi korjaamatta.Kantelu 28.9.2005Kantelun ja Itä-Savolle osoitetun sähköpostin mukaan uutisessa ”Hyvärinen teki oikaisuvaatimuksen” oli virhe. Uutisen mukaan kantelija oli tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanvaltuuston päätöksestä. Valtuuston päätöksestä tehdään kunnallisvalitus ja kunnanhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus. Lehti ei korjannut virhettään eikä vastannut lehdelle lähetettyyn sähköpostiviestiin, joka kantelukirjelmän mukaan oli tarkoitettu vastineeksi.Itä-Savon vastaus 21.10.2005Päätoimittaja Kyösti Pienimäki myöntää, että lehdelle on sattunut rutiiniuutisessa virhe: kunnanhallitus on vaihtunut uutisen alussa kunnanvaltuustoksi. Loppujutussa puhutaan oikein kunnanhallituksesta. Väärä luottamuselin on huolimattomuusvirhe, mutta itse asian kannalta se ei ole olennainen eikä loukkaa kantelijaa. Jos virhe olisi huomattu, se olisi oma-aloitteisesti korjattu.Kantelijan sähköpostiviesti oli osoitettu päätoimittajalle ja sen kopio toimituksen yleiseen sähköpostiin. Päätoimittaja oli vuosilomalla, joten hän ei viestiä saanut. Toinen viesti jäi kuormittuneeseen yleissähköpostiosoitteeseen eikä tavoittanut päätoimittajan sijaista. Pienimäen mielestä kantelijan olisikin pitänyt varmistaa puhelimitse viestin perille tulo. Kirjoitus sinänsä ei päätoimittajan mielestä ollut asianmukainen vastine- tai oikaisukirjoitus.RatkaisuJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).Itä-Savon uutisessa 17.8.2005 puhuttiin kunnanvaltuustosta kunnanhallituksen sijaan. Kyseessä oli virhe. Lehden toimitus ei saanut tietoa virheestään, joten se jäi korjaamatta. Kantelija yritti viestittää virheestä sähköpostitse, mutta tuntemattomaksi jäävästä syystä sähköposti ei tavoittanut toimitusta.Hyvän journalistisen tavan mukaan olennainen virhe on viipymättä korjattava. Oman ilmoituksensa mukaan lehti olisi näin tehnyt, jos se olisi virheestään tiennyt. Asia tuli päätoimittajan tietoon vasta neuvoston vastinepyynnön yhteydessä, jolloin uutisesta oli kulunut jo yli kuukausi.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Itä-Savo ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.