3535/AL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi kuvareportaasin alaikäisen pojan kalastusharrastuksesta. Neuvosto ei pystynyt ottamaan kantaa siihen, oliko jutun tekoon vanhempien lupa vai ei. Jutussa sinänsä ei ollut mitään loukkaavaa.Vapauttava.

Hymy julkaisi numerossaan 9/2005 jutun ja valokuvia kymmenvuotiaasta pojasta. Siinä kerrottiin, että hän on innokas kalastaja, joka kiertää pyörällään kauppaamassa kalojaan. Jutussa on haastateltu poikaa itseään, jonka harrastusta myös isä kommentoi. KANTELU 14.9.2005Kantelija on pojan äiti, jonka mielestä tätä on haastateltu ja kuvattu ilman lupaa. Kirjoitus oli tehty vastoin äidin nimenomaista kieltoa. Siinä oli myös virheitä. Kantelijan mielestä koko juttu oli toimittajan omaa sepitystä. LEHDEN JA ANNE ANTTILAN VASTAUS 12.10.2005Hymyn päätoimittaja Esko Tuluston ja toimittaja Anne Anttilan mukaan jutun sekä haastattelun tekoon oli pojan isän suostumus. Kirjoitus on asianomaisten kannalta myönteinen eikä sisällä mitään sellaista, mikä voisi loukata heitä. Kantelija ei myöskään ole esittänyt lehdelle oikaisu- tai vastinevaatimusta. Päätoimittaja katsoo lehden menetelleen hyvän journalistisen tavan mukaisesti.RATKAISUYksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29). Lapsia haastateltaessa on hyvä varmistaa, että myös vanhemmat ovat siitä tietoisia.Tässä tapauksessa erimielisyys koskee sitä, oliko toimittaja saanut luvan alaikäisen pojan haastatteluun. Kantelijan ja lehden käsitykset tästä ovat vastakkaiset, eikä neuvosto voi käytettävissään olevin keinoin ottaa siihen kantaa.Neuvoston mielestä jutussa ja siihen liittyvissä kuvissa ei ollut mitään lasta tai hänen vanhempiaan loukkaavaa. Kirjoitus oli kevyt kesäjuttu pienen pojan kalastusharrastuksesta. Se oli kirjoitettu lapsen näkökulmasta humoristiseen ja leikkimieliseen sävyyn.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hymy ja toimittaja Anne Anttila eivät ole rikkoneet hyvää journalistista tapaa.