3528/PL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen ja valokuvan tieriidasta. Valokuva ei rikkonut yksityisyyden suojaa. Tieriidasta lehdellä ja kantelijalla oli ristiriitaista tietoa, mutta kantelija ei vaatinut mahdollisen virheen korjaamista.Vapauttava.

Puruvesi -lehti julkaisi 25.7.2005 uutisen ja valokuvan tieoikeusriidasta. Uutisessa oli kiistanalaisia tietoja, joita kukaan ei kuitenkaan ryhtynyt korjaamaan. Valokuva oli otettu ajokieltomerkistä ja puomista, jotka maanomistaja (kantelija) oli tielle asettanut.Kantelu 30.8.2005Kantelija katsoo, että hänen yksityisyyttään on loukattu julkaisemalla valokuva hänen pihastaan ja portistaan. Juttu myös provosoi ihmisiä kulkemaan puomilla suljettua tietä pitkin, mikä aiheuttaa haittaa. Lisäksi kantelija pitää juttua yksipuolisena, koska siinä ei ole kuultu häntä. Jutussa on myös väärää tietoa.Puruvesi -lehden vastaus 9.9.2005Päätoimittaja Tiina Strandén kertoo, että tien katkaisusta oli tullut toimitukseen lukuisia yhteydenottoja. Uusi tilanne herätti kyläläisten keskuudessa hämmennystä. Tämän vuoksi lehti päätti tehdä asiasta jutun. Valokuva on otettu yleiseltä tieltä samassa yhteydessä, kun toimittaja turhaan kävi tavoittamassa maanomistajaa. Häntä yritettiin lisäksi tavoittaa puhelimitse, mikä osoittautui hankalaksi, koska tämä ei asu paikkakunnalla.Lehti oli yhteydessä myös maanmittaustoimistoon, jonka kanta ilmenee uutisesta. Tieoikeudesta ja rasitteesta kiinteistölle on asiakirjatietoja, jotka ovat keskenään ristiriidassa. Kantelija oli jutun julkaisun jälkeen yhteydessä toimitukseen, mutta hän ei osoittanut jutusta virheitä tai pyytänyt mahdollisten virheiden korjaamista.Kuvassa on päätoimittajan mukaan tie, puomi, joitain puurakenteita ja kaksi puutarhatuolia. Mikään kuvassa ei kieli, että kyseessä olisi intiimi oleskelutila, joten kuvan julkaisu ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä. RatkaisuOlennainen virhe on viipymättä korjattava (JO20). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianosaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO27).Puruvesi -lehti julkaisi uutisen kyläläisiä askarruttaneesta tien katkaisemisesta puomilla, mikä muutti olennaisesti asukkaiden jokapäiväisiä kulkureittejä. Jutun yhteydessä oli valokuva, jossa olivat muun muassa puomi ja ajokieltomerkki. Lehden tehtävä on kertoa muutoksista, jotka koskevat paikallisia ihmisiä. Lehti teki uutisensa silloisten tietojen perusteella ja oli yhteydessä maanmittaustoimistoon. Neuvosto korostaa, että riita-asioissa molempien osapuolten kuuleminen samassa yhteydessä on tärkeää. Kiistan aiheuttaneesta tierasitteesta kantelijalla ja lehdellä oli ristiriitaista asiakirjatietoa.Jutun julkaisun jälkeen maanomistaja kävi toimituksessa, mutta ei vaatinut mahdollisten virheiden korjaamista. Kuvassa ovat keskeisenä näkyvissä uutisen kannalta tärkeimmät elementit eli puomi ja ajokieltomerkki, jotka on varta vasten asennettukin kaikkien havaittaviksi. Neuvoston käsityksen mukaan kuvan julkaiseminen ei riko kantelijan yksityisyyttä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Puruvesi -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.