3527/SL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen entisen kunnanjohtajan saamasta syytteestä. Samanaikainen kuuleminen ei olut välttämätöntä, koska kokonaisuutta on käsitelty lehden palstoilla useasti ja prosessi jatkuu.Vapauttava.

Karjalainen julkaisi Ilomantsin entisestä kunnanjohtajasta 25.8.2005 uutisen, jossa kerrottiin hänen joutuvan käräjäoikeuteen vastaamaan petossyytteeseen. Uutinen oli yksi yli kolmestakymmenestä, jotka lehti noin puolessatoista vuodessa julkaisi kunnanjohtajaa koskevien asioiden käsittelystä kunnan hallinnossa ja eri oikeuksissa.Kantelu 30.8.2005Kantelijan mukaan hänen miehelleen, joka on Ilomantsin entinen kunnanjohtaja, ei annettu mahdollisuutta kommentoida häntä itseään koskevaa rikosuutista. Hänelle ei ollut toimitettu vielä haastehakemusta, joten koko perhe luki syytteestä ensimmäisen kerran lehdestä. Uutiset ovat aiheuttaneet perheelle taloudellista haittaa ja inhimillisiä kärsimyksiä.Entinen kunnanjohtaja ei ole enää julkisessa virassa, joten hänen nimensä julkaiseminen ei kantelun mukaan ollut enää perusteltua. Oikaisupyynnön tai vastineen tekeminen ei ollut käytännössä mahdollista, sillä aiemmin lehti oli suhtautunut niihin torjuvasti ja ylimielisesti.Karjalaisen vastaus 5.10.2005Päätoimittaja Pekka Mervolan mukaan kantelu on osa kunnanjohtajan ja kunnan poliittisten päättäjien välistä ristiriitaa, joka johti kunnanjohtajan erottamiseen 5.7.2004. Riita nousi ensimmäisen kerran julkisuuteen, kun kunnanjohtaja lähetti 15.4.2004 Karjalaiselle tiedotteen, jonka pääsisältö uutisoitiin heti seuraavan päivän lehdessä. Myös sen jälkeen kunnanjohtaja on lähestynyt toimitusta lukuisia kertoja. Karjalainen on seurannut tarkasti kunnanjohtajan ja kunnan välistä riitaa ja myöhemmin erotetun kunnanjohtajan ja kunnan välistä oikeusprosessia. Uutisia on puolessatoista vuodessa julkaistu yli kolmekymmentä.Karjalainen on uutisissaan pyrkinyt kertomaan asian eri vaiheet monipuolisesti ja osapuolten näkemyksiä esille tuoden. Koska kyseessä on kuitenkin pitkä ja monihaarainen asiavyyhti, Karjalainen ei ole katsonut journalistisesti perustelluksi jokaisessa uutisessa erikseen toistaa kaikkien osapuolten näkökantoja. Osa uutisista on myös prosessin vaiheiden uutisointia, jossa uutisena on vain sen hetken tapahtuma eivätkä osapuolten näkemykset.RatkaisuUutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka. (JO13). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO21). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).Kantelu koski Karjalaisen 9.5.2004 ja 25.8.2005 julkaisemia uutisia. Julkisen sanan neuvosto ei käsittele 9.5.2004 julkaistua uutista, koska se on neuvoston perussopimuksen mukaan vanhentunut, eikä tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä.Kantelun kohteena olevassa 25.8.2005 julkaistussa uutisessa kerrotaan yksi vaihe siitä monimutkaisesta riitaprosessista, joka on syntynyt Ilomantsin kunnan ja sen entisen kunnanjohtajan välille. Välirikkoa on käsitelty kunnan hallintoelimissä, hallinto-oikeudessa ja käräjäoikeudessa noin puolitoista vuotta ja siitä on tehty Karjalaiseen tänä aikana yli kolmekymmentä juttua. Käsittely jatkuu edelleen.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että entisen kunnanjohtajan haastamisesta viranhakuun liittyvistä epäselvyyksistä käräjille on voitava kertoa lehden palstoilla tuoreeltaan. Hyvän journalistisen tavan mukaista on kuulla asianosaista samassa yhteydessä, jos hän joutuu erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi. Tämänkaltaisissa pitkissä prosesseissa taustoja on kuitenkin kerrottu jo aikaisemmin ja asioihin palataan uudelleen oikeuskäsittelyn kestäessä. Myös oma kannanotto olisi luonteva tapa reagoida uutisointiin.Kunnan ja sen johtajan välinen riitavyyhti on käynyt Karjalaisen lukijoille tutuksi puolentoista vuoden aikana. Kunnanjohtaja ei muutu yksityishenkilöksi, vaikka hän ei enää olekaan virassa. Hyvään journalistiseen tapaan kuuluu seurata uutistapahtumaa loppuun saakka.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.