3525/PL/05

Vapauttava

Lehden mielipidepalstalla julkaistiin kirjoitus, jossa kummasteltiin uuden eläinkaupan sekasortoa ja hajua. Kauppias sai vastata kirjoitukseen lehden seuraavassa numerossa.Vapauttava.

Somero -lehti julkaisi lukijalta -palstallaan nimimerkillä varustetun mielipidekirjoituksen, jossa kummasteltiin uuden eläinkaupan sekasortoa ja hajua. Kauppias sai neuvottelun jälkeen oman kannanottonsa alkuperäisestä lyhennettynä lehden seuraavaan numeroon.Kantelu 2.8.2005Kantelun mukaan lehti julkaisi yleisönosastosivullaan valheellisia, totuudenvastaisia tietoja sisältäneen kirjoituksen, eikä pyytänyt hyvän tavan mukaisesti vastinetta väitteiden kohteelta. Kirjoitus on sellainen, että se aiheuttaa suurta vahinkoa kantelijan liiketoimelle. Kantelija on kritisoidun eläinkaupan pitäjä.Someron vastaus 23.8.2005Päätoimittaja Seppo Kummala korostaa, että kritiikki kohdistuu julkisella paikalla tapahtuvaan toimintaan. Teksti ei aseta sen kohdetta erittäin kielteiseen julkisuuteen, minkä vuoksi samanaikainen kuuleminen ei ollut tarpeen. Kantelija otti yhteyttä ja lähetti oman kannanottonsa lehdelle. Päätoimittaja halusi poistaa kantelijan kannanotosta arvelut, jotka kohdistuivat Taku -nimimerkkiin. Näin lehti suojasi henkilöä, jolle oli antanut nimimerkkisuojan. Koska kantelija ei itse halunnut tehdä muutoksia, päätoimittaja teki muutokset. Kantelija sai muutetun kannanoton sähköpostitse. Sen jälkeen kannanotto julkaistiin. RatkaisuJos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle on varattava tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO22). Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa (JO25).Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Somero -lehden julkaisema nimimerkkikirjoitus oli mielipide paikkakunnalle hiljattain avatusta lemmikkieläinkaupasta. Erilaisten mielipiteiden julkaiseminen on tiedotusvälineiden keskeinen tehtävä. Arvostelun kohde ei kirjoituksen johdosta joutunut sellaisen erityisen kielteisen julkisuuden kohteeksi, että samanaikainen kuuleminen olisi ollut välttämätöntä.Jälkeenpäin lehti antoi lemmikkieläinkauppiaalle mahdollisuuden omaan kannanottoon. Päätoimittaja katsoi, että nimimerkkisuojan vuoksi kirjoitusta oli muokattava. Koska kirjoittaja ei sitä tehnyt, päätoimittaja poisti kirjoituksesta kaksi kohtaa. Lyhentäminen ja julkaisu olivat neuvoston mielestä asianmukaisia.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Somero -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.