3521/SL/05

Vapauttava

Lehden kolumnisti arvosteli tiukasti kuninkuusravien hevosvalintoja. Kantelija mainittiin kolumnissa nimeltä, mutta hän ei ollut lehteen yhteydessä saadakseen julkaistua oman kannanottonsa.Vapauttava.

IS Veikkaaja julkaisi Kommentti-palstalla 26.7.2005 lehden raviavustajan kolumnin ”Lopettakaa raviurheilu, amatöörivalmentajat!”, jossa kirjoittaja käsitteli muun muassa kuninkuusravien hevosvalintoja. Kolumni oli kriittinen ja provokatiivinen. Sen kärki kohdistui Suomen Hippokseen, jonka tiedotuspäällikkö (kantelija) mainittiin tekstissä nimeltä.Kantelu 27.7.2005Kantelun mukaan toimittaja kritisoi kuninkuusravihevosten valintaa ja median kritiikitöntä suhtautumista siihen. Toimittaja oli lehdistötilaisuudessa paikalla, mutta ei esittänyt kysymyksiä silloin eikä sen jälkeenkään. Kolumnissa esitetyt kommentit ja kantelijan suuhun pistetyt vastaukset eivät pidä paikkaansa. Amatöörien ja ammattilaisten vastakkainasettelu on raviurheilussa erittäin syvä. Hippos tekee mielikuvan oikaisemiseksi voimakasta työtä viestintästrategiansa mukaisesti. Toimittajalle on esitelty tämä strategia, joten jo otsikkovalinta viittaa kirjoituksen tarkoitushakuisuuteen. Vaikka kyseessä on kommentti, olisi kantelijan mielestä ollut asiallista tarkistaa hänen versionsa tapahtumista.Kantelija viittaa journalistin ohjeiden kohtiin 11, 12 ja 21, joissa käsitellään tosiasioiden erottamista mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta, kriittisestä suhtautumisesta tietolähteisiin ja samanaikaista kuulemista.IS Veikkaajan vastaus 24.8.2005Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilän mukaan toimittajan kirjoitus on kolumni, jossa voidaan sallia kärjekkäämpiä ilmaisuja kuin uutisjutussa. Kolumnissa on kirjoittajan mielipiteitä ja tosiasioita – sepitteellistä aineistoa siinä ei ole. Tosiasiat eivät perustu yksittäiseen tietolähteeseen, vaan yleisesti tiedossa oleviin tosiseikkoihin.Kolumnin kritiikki kohdistuu valintaraatiin ja sen päätösten horjuvuuteen. Kantelijan näkökannat ja perustelut käyvät selväksi kirjoituksen alussa. Niiden saama julkisuus on kolumnistin mielestä ollut kritiikitöntä ja myönteistä. Kirjoittaja esittelee kolumnissaan erään hevosvalmentajan näkökannat, jotka ovat Hippoksen sisäisessä kiistassa ja mediassa jäänet altavastaajan osaan. Vaikka kantelija on esitellyt kirjoittajalle viestintästrategian ja liiton näkökulmat amatööri- ja ammattilaisurheilun väliseen riitaan, niin IS Veikkaajalla on edelleen oikeus – ja myös velvollisuus – arvioida omista lähtökohdistaan Hippoksen ja kantelijan toimintaa.Kantelija ei ole kolumnin jälkeen ollut yhteydessä lehteen.RatkaisuJournalistin on pyrittävä totuudenmukaisuuteen tiedonvälitykseen (JO8). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle on varattava tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO21).Julkisen sanan neuvosto ei perinteisesti puutu tyyli- ja makukysymyksiin, mutta henkilökohtaiset mielipiteet ja kärjekkäät, henkilöönkin käyvät ilmaisut ovat ominaisia kolumneille ja pakinoille. Lehdistön tehtävä on tarkastella kriittisesti ympäröivää yhteiskuntaa, kyseenalaistaa tehtyjä ratkaisuja, analysoida niitä ja tarjota vaihtoehtoja. Kuninkuusravit ovat raviurheilun vuotuinen huipputapahtuma. Kaiken siihen liittyvän on syytä mitä suurimmassa määrin olla julkisen arvioinnin alaista, koska kilpailut ovat yleisölle avoimia, ja niiden yhteydessä hevosilla pelataan huomattavia rahasummia. Neuvosto haluaa myös korostaa sitä, että halu kieltää vastakkaisten mielipiteiden esittäminen julkisuudessa on omiaan tukahduttamaan keskustelua yhteisistä asioista.Kantelija kiistää kolumnissa hänen suuhunsa laitetut kommentit. Lehti toteaa kolumnin tietojen pitävän paikkansa. Julkisen sanan neuvosto ei käytettävissään olevien tietojen perusteella voi ottaa kantaa vastakkaisiin väitteisiin. Oman kannanoton esittämisellä kantelija olisi voinut korjata kyseenalaiset väitteet.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että IS Veikkaaja ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.