3517/KL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi tulipalouutisen yhteydessä valokuvan kohdasta, mistä palon arveltiin saaneen alkunsa. Kuvasta ei paljastunut sellaisia yksityiskohtia, jotka olisivat paljastaneet palossa kuolleen henkilöllisyyden pienen piirin ulkopuolelle.Vapauttava.

Alueviesti julkaisi 14.7.2005 uutisen ”Mies kuoli asuntopalossa Huittisissa”. Uutiseen oli liitetty valokuva asunnon keittiöstä. Siinä näkyivät pahoin palanut sähköliesi ja tiskipöytä. Kuvatekstissä kerrottiin, että ”palon syyksi epäillään tätä päälle jäänyttä sähköliettä”. KANTELU Kantelija katsoo, että Alueviesti on rikkonut hyvää journalistista tapaa julkaistessaan asunnosta sisältä otetun kuvan. Hänen mukaansa asunto ei muutu julkiseksi omaisuudeksi, vaikka siellä tulipalo sattuisikin. Hänen mielestään on selvää, että viranomaisilla on lupa kuvata, mutta ei lehtiä varten. Myös Aamulehti ja Turun Sanomat julkaisivat 11.7. kuvan. Kantelijan vaimo, joka on tulipalossa menehtyneen miehen tytär, oli soittanut lehden päätoimittajalle, joka ei edes pahoitellut vaan väitti, että kuvan julkaiseminen on luvallista. LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Erkki Petmanin mukaan uutinen kuvineen perustui Satakunnan pelastuslaitoksen Huittisten yksikön palomestarin antamaan tiedotteeseen. Uhrin nimeä ei mainittu, ja uutisessa mainittiin vain ne faktat, jotka viranomaisen tiedotteeseen sisältyivät. Kuvan julkaiseminen katsottiin aiheelliseksi varoittavana esimerkkinä muille, koska tiedotteen mukaan palon syynä oli päälle jäänyt sähköliesi.Lehdistössä julkaistaan paljon onnettomuuskuvia uutisten yhteydessä. Nyt myös Aamulehti ja Turun Sanomat ovat julkaisseet Huittisten paloa koskevan uutisen yhteydessä joko saman tai vastaavanlaisen kuvan kuten kantelusta ilmenee. Alueviestissäkin nyt puheena oleva uutinen kuvineen oli osa yleistä uutisointia. Se ei syyllistänyt ketään eikä onnettomuuden uhri ollut uutisen perusteella tunnistettavissa. Päätoimittaja kiistää, että lehti olisi syyllistynyt hyvän journalistisen tavan rikkomiseen.RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28).Neuvosto tähdentää, että onnettomuuksien kuvauksissa tiedotusvälineiden on pyrittävä siihen, että lukijoille välittyy mahdollisimman todenmukainen kuva tapahtumista ja niiden vaikutuksista. Valokuvia onnettomuuden uhreista tai tapahtumapaikoista julkaistaessa on kuitenkin noudatettava hienotunteisuutta, jotta uhrien omaisille ei tuotettaisi tarpeetonta lisäkärsimystä.Neuvoston mielestä uutiskuva ei sisältänyt mitään sellaista, jonka perusteella turman uhrin tai hänen läheistensä henkilöllisyys paljastuisi ulkopuolisille. Myöskään uutistekstissä ei ollut tunnistamiseen johtavia tietoja. Lukijoille kuva kertoo vain sen, millaista jälkeä sähkölieden sytyttämä tulipalo saa aikaan.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Alueviesti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.