3511/IL/05

Vapauttava

Lehti kirjoitti kriittisen uutisen ilmoituslehtipäätöksestä, missä kunnanhallitus äänestyspäätöksellä syrjäytti sen. Lehti ei myöntänyt enemmistölle oikeutta omaan kannanottoon. Uudet ohjeet. Vapauttava.

Kirkkonummen Sanomat (2.6.2005) julkaisi uutisen kunnanhallituksen kokouksesta, jossa äänin 7-6 hylättiin oikaisuvaatimus kunnan ilmoituslehtipäätöksestä. Länsiväylä syrjäytti päätöksessä Kirkkonummen Sanomat kunnan ilmoituslehtenä. Päätoimittaja epäsi enemmistön muodostaneilta hallituksen jäseniltä oikeuden omaan kannanottoon uutisen johdosta.Kantelu 30.6.2005Kantelijoiden ja lehden välinen erimielisyys tässä asiassa alkoi keväällä, kun kunnanhallitus valitsi kunnan ilmoituslehdeksi Kirkkonummen Sanomien tilalle Länsiväylän. Kirkkonummen Sanomat teki oikaisuvaatimuksen ja valitti Markkinatuomioistuimeen. Hallitus päätti lausunnossaan äänin 7-6, että oikaisuvaatimus ja valitus ovat aiheettomia. Kantelijat halusivat tästä kokouksesta tehtyyn uutiseen vastineen (oman kannanoton), jota päätoimittaja ei neuvottelujen ja tekstin tarkistamisen jälkeenkään suostunut julkaisemaan. Sen sijaan lehdessä (12.6.2005) oli yli kaksi sivua päätöksen ja päätöksentekijöiden arvostelua.Kirkkonummen Sanomien vastaus 24.8.2005Päätoimittaja Mikko I. Salon mukaan kunnanhallituksen arvosteleminen ei voi olla syy vastineen (oman kannanoton) julkaisemiseen. Niin kantelijat kuin kunnanhallituksen enemmistö ja sen vähemmistökin ovat saaneet tarkasti kantansa julkaistuksi asian uutisoinnin yhteydessä. Kantelijat eivät myöskään ole tarjonneet lehdelle uutta vastinetta tai olleet lehteen missään yhteydessä ennen JSN:lle tehtyä kantelua.RatkaisuJournalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan (JO4). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle on varattava tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO22).Julkisen sanan neuvoston toimivaltaan ei kuulu tulkita sananvapauslain mukaista vastinetta koskevia kysymyksiä. Neuvosto tulkitsee tässä päätöksessä journalistin ohjeissa olevia omaa kannanottoa koskevia kohtia.Kunnan ilmoituslehtipäätös on osa kirkkonummelaista kunnallispolitiikkaa, jonka selostaminen ja kritisoiminen ovat tärkeä osa paikallisen lehden tehtävistä. Kirkkonummen Sanomat on asianosainen kunnallisesta ilmoituslehdestä käytävässä keskustelussa eikä se saa käyttää asemaansa väärin. Osapuolten kannat ilmenevät Kirkkonummen Sanomien 2.6.2005 julkaistusta uutisesta, mutta neuvosto ei pidä suotavana uutisten ja mielipiteiden sekoittamista toisiinsa. Kunnalliseen päätöksentekoon keskeisesti osallistuvina kantelijat eivät ole kuitenkaan joutuneet sellaisen erityisen kielteisen julkisuuden kohteeksi, että heille olisi syntynyt oikeus omaan kannanottoon.Lehden julkaiseman toisen jutun (12.6.2005) johdosta kantelijat eivät tarjonneet Kirkkonummen Sanomiin omaa kannanottoaan, joten neuvosto ei ota kantaa, olisiko juttu mahdollisesti synnyttänyt kantelijoille oikeuden siihen.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kirkkonummen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.