3505/KL/05

Langettava

Kantelijaa kritisoitiin lehden pakinapalstalla. Hän yritti saada oman kannanottonsa julki lehden palstoilla, mutta lehti ei julkaissut sitä.Uudet ohjeet. Langettava päätös äänin 8-2.

Kaupunkilehti Tamperelaisen nimimerkki Rieväkylän Ritu arvosteli kärkevästi ja henkilöön käyvästi kantelijaa kunnallispoliittisella pakinapalstalla. Kantelija lähetti lehdelle oman kannanottonsa, jota päätoimittaja ei julkaissut. Kantelija oli kahdesti yhteydessä päätoimittajaan, joka ei kummallakaan kerralla kieltäytynyt julkaisemasta kirjoitusta tai asettanut sen sisältöä kyseenalaiseksi.Kantelu 3.6.2005Kantelijan mukaan Rieväkylän Ritun kirjoituksista 5.3. ja 19.3. käy yksiselitteisesti ilmi, että tarkoitus on ollut loukata ja häväistä kantelijaa. Hän faksasi oman kannanottonsa Tamperelaiselle 20.3. ja keskusteli siitä päätoimittajan kanssa puhelimessa seuraavana aamuna. Kantelijan saaman käsityksen mukaan päätoimittaja lupasi julkaista kirjoituksen. Seuraavan kerran kantelija oli sähköpostitse yhteydessä päätoimittajaan 29.3., jolloin hän muistutti saamastaan lupauksesta. Kantelija tulkitsi päätoimittajan sähköpostivastauksen lupaukseksi julkaista kirjoitus. Tamperelaisen vastaus Päätoimittaja Jari Niemelän mukaan Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma vastineesta toteaa, että ”tavanmukainen kulttuurikritiikki, poliittinen arviointi tai muu mielipiteen esittäminen ei sellaisenaan yleensä oikeuta vastineeseen”. Luonteeltaan satiirisen kolumnin tyylilajiin voi kuulua voimakas liioittelu ja kärjistäminen. Rieväkylän Ritu edustaa poliittista pakinointia, jossa on voitava sallia tavanomaista räväkämpi tyyli. Kivelä on tunnettu aktiivisena yleisönosastokirjoittajana ja Tampereen sitoutumattomien taustavaikuttajana.Kirjoituksissa ei käyty Kivelän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Kivelästä ei esitetty virheellisiä tietoja, vaan kyse oli kirjoittajan poliittisesta arviosta. Päätoimittaja kiistää luvanneensa kirjoituksen julkaisemista. Puhelinkeskustelussa hän sanoo vain todenneensa, että paperi on tullut perille ja sen julkaisua harkitaan. Sähköpostikirjeenvaihdossa keskustelu käytiin vain yleisellä tasolla, eikä se sisältänyt lupausta julkaisusta. Lisäksi lehti julkaisi 12.3. kantelijaa puolustavan yleisönosastokirjoituksen.RatkaisuJos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle on varattava tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO22). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO24).Kaupunkilehti Tamperelaisen kunnallispoliittinen pakinoitsija Rieväkylän Ritu kirjoitti 5.3. pakinansa loppuosassa Tampereen osayleiskaavoituksesta. Pakinan maininta ”kaikkien asioiden rakkikoira” kohdistuu suoraan kantelijan henkilöön. Ritu jatkaa 19.3. ironiseen sävyyn ja pyytää muun muassa anteeksi, että on ”loukannut joidenkin herkkää hipiää ja itsetuntoa”.Poliittisessa pakinoinnissa kärkeväkin kirjoittelu on hyväksyttävää, koska päättäjien on kestettävä arvostelua tavallisia kansalaisia enemmän myös nimimerkin suojasta. Tamperelaisen pakinoitsija puuttui kuitenkin kantelijan henkilöön tavalla, joka oli irrallaan asiayhteydestä ja voimakkaasti henkilöön käyvää. Lisäksi kritiikin kohteeksi joutuneella henkilöllä ei ole niin merkittävää poliittista asemaa, että hänen pitäisi sen vuoksi kestää tämänkaltainen arvostelu.Lehti julkaisi ensimmäisen kriittisen tekstin jälkeen kirjoituksen, jossa kantelijaa puolustettiin. Asianosaisen oikeutta omaan kannanottoon ei poista se, että lehti on julkaissut toisen henkilön samasta asiasta tekemän kirjoituksen. Puolustavan kirjoituksen jälkeen pakinoitsija kuitenkin jatkoi henkilöön käyvää arvosteluaan. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kantelijalle syntyi oikeus omaan kannanottoon. Sen julkaiseminen ei olisi rajoittanut lehden mielipiteiden ilmaisuvapautta, vaan suosinut monipuolista julkista keskustelua.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Tamperelainen on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.Jari Lindholmin ja Katriina Pajupuron eriävä mielipide:Journalistin ohjeiden (JO24) mukaan tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei synnytä oikeutta kannanottoon. Kantelija on itse pyrkinyt aktiiviseksi toimijaksi kunnallispolitiikassa, eikä nimimerkki Rieväkylän Ritun kritiikki ollut sen kaltaista, että siitä olisi syntynyt kantelijalle oikeus omaan kannanottoon.