3504/AL/05

Vapauttava

Kantelija osallistui lehdessä käytyyn keskusteluun omalla kirjoituksellaan, jota kommentoitiin välittömästi. Koska kyse ei ollut omasta kannanotosta, kommentointi oli mahdollista. Mielipidekirjoitusta oli lyhennetty asianmukaisesti.Uudet ohjeet. Vapauttava.

Suomen Kuvalehti (19/2005) julkaisi kantelijan lähettämän kirjoituksen kirjeitä -palstalla. Tekstissä arvosteltiin aiemmin lehdessä (17/2005) ollutta artikkelia, jonka kirjoittaja sai välittömästi ja samassa yhteydessä kommentoida kantelijan lähettämää tekstiä. Kirjoitusta myös lyhennettiin. Kantelu 1.6.2005Kantelun mukaan Suomen Kuvalehti rikkoi Julkisen sanan neuvoston oikaisua ja vastinetta koskevaa periaatelausumaa. Kantelija lähetti Suomen Kuvalehden, paavia käsitelleeseen artikkeliin vastineen, jonka lehti julkaisi. SK liitti vastineeseen kuitenkin toimittajan jälkilausuman, jossa vähäteltiin vastineen sisältöä ja kyseenalaistettiin sen uskottavuus. Kantelijan mukaan hänen kirjoitustaan lyhennettiin niin, että sen pääsanoma hämärtyi.Suomen Kuvalehden vastausPäätoimittaja Tapani Ruokasen mukaan kantelijalla ei ollut vastine- tai oikaisuoikeutta. Lehden Kirjeitä -palstalla julkaistu teksti ei ollut vastine tai oikaisu, vaan mielipidekirjoitus. Kirjeitä -osio on mielipidepalsta, jossa lehti julkaisuperiaatteidensa mukaan antaa tilaa lukijoidensa eri suuntiin meneville, usein myös kärjekkäille puheenvuoroille. Lehden lukijoita palvelee tietenkin se, että samaa asiaa koskevat erilaiset mielipiteet julkaistaan mahdollisuuksien mukaan samassa numerossa. RatkaisuJos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle on varattava tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO22).Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelija ei joutunut erityisen kielteisen julkisuuden kohteeksi Suomen Kuvalehden artikkelin johdosta. Tämän vuoksi hänelle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon. Kantelijan kirjoitus oli tavallinen mielipidekirjoitus, jota toimitus oli lyhentänyt asianmukaisesti. Sen yhteyteen saattoi myös liittää muita asiaan liittyviä keskustelupuheenvuoroja.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suomen Kuvalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.