3497B/AL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi nuorten rahankäytöstä kertoneen jutun, jossa tuli esille myös yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia perheiden sisäisiä asioita. Tähän oli haastateltujen ja heidän perheidensä suostumus. Kantelijan mielestä nuorten haastatteluissa esille tulevat tiedot eivät voineet pitää paikkaansa. Neuvosto katsoi lehden menetelleen asianmukaisesti.Uudet ohjeet. Vapauttava.

Kuluttaja -lehti julkaisi jutun 14-vuotiaiden nuorten kulutustottumuksista. Nuoret pitivät kaksi viikkoa päiväkirjaa menoistaan ja kertoivat haastatteluissa yksityiskohtaisia ja intiimejäkin asioita omasta ja perheensä elämästä. Nuoret esiintyivät omilla etunimillään ja olivat kuvista tunnistettavissa.Kantelu 13.5.2005Kantelun mukaan nuorten lausunnot Kuluttaja -lehdessä 2/2005 muun muassa tupakan ja kaljan hankinnasta johtavat poliisitutkintaan, jos artikkeli ei ole fiktiivinen. Kantelija ihmettelee, miten vanhemmat ovat voineet tällaiseen suostua. Artikkeli voidaan perusteettomasti yleistää kaikkien 14-vuotiaiden toiminnaksi. Se antaa harhaanjohtavan kuvan niille, jotka eivät itse tunne 14-vuotiaita.Kuluttajan vastausPäätoimittaja Marita Wilskan mukaan toimittaja oli valinnut nuorten rahankäyttöä koskevaan juttuun viisi pääkaupunkiseudulla asuvaa 14-vuotiasta nuorta ja pyytänyt heitä kirjaamaan ylös kaikki omat menonsa kahden viikon aikana. Lupa haastatteluihin, tietojen keräämiseen sekä lausumien ja kuvien julkaisemiseen pyydettiin etukäteen nuorilta ja heidän vanhemmiltaan. Asiassa on noudatettu erityistä varovaisuutta. Yksityiselämän suoja on otettu huomioon, mutta myös sananvapaus.Nuorten rahankäyttö ja kulutuskäyttäytyminen ovat ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkityksellisiä asioita. Kansalaisten taloudellisten perustietojen ja -taitojen puutteesta saattaa aiheutua laajojakin yhteiskunnallisia seurauksia. Artikkeli kertoo haastateltujen rahankäytöstä, eikä sitä yleistetä kaikkien 14-vuotiaiden normaaliksi toiminnaksi. Totuudenmukainen tiedonvälitys edellyttää tosiasioiden kertomista kyseisten haastattelujen osalta. RatkaisuJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO27).Kuluttaja -lehti on julkaissut jutun alaikäisten nuorten rahankäytöstä ja kulutustottumuksista haastattelemalla nuoria itseään ja pyytämällä heitä kirjaamaan henkilökohtaiset rahamenonsa kahden viikon ajalta. Juttu kertoo haastateltujen rahankäytöstä ja antaa myös viitteitä heidän viiteryhmänsä kulutustottumuksista. Haastatteluissa tulee myös esiin yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia perheiden sisäisiä asioita.Lehti on hankkinut juttuaan varten suostumukset haastatteluihin, tietojen keräämiseen sekä lausumien ja kuvien julkaisemiseen alaikäisiltä haastatelluilta ja heidän vanhemmiltaan. Neuvosto katsoo, että Kuluttaja on toiminut asianmukaisesti. Neuvoston käytössä olevista asiakirjoista ei käy ilmi seikkoja, joiden mukaan lehden julkaisemat tiedot eivät pitäisi yhtä totuuden kanssaJulkisen sanan neuvosto katsoo, että Kuluttaja -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.