3497A/AL/05

Vapauttava

Lehti teki aukeaman kokonaisuuden poronlihasta, sen hinnasta ja porotaloudesta. Kantelija epäili juttua poronlihan mainokseksi ja löysi siitä yhden virheen. Neuvosto ei pitänyt kokonaisuutta mainosmaisena ja kritiikittömänä. Lehti korjasi tekemänsä virheen heti sen tultua ilmi.Uudet ohjeet. Vapauttava.

Kuluttaja -lehti (1/2005) julkaisi aukeaman kokonaisuuden poronlihasta. Näkökulmina olivat ruuanvalmistus ja hinta. Tietolaatikossa kerrottiin poron historiasta ja porotalouden nykytilasta, jossa porot ja tehometsätalous kamppailevat elintilasta. Tekstissä kerrottiin myös, että kaikissa Suomen paliskunnissa on sekä suomalaisia että saamelaisia poronomistajia.Kantelu 13.5.2005Kantelun mukaan Kuluttaja -lehti kertoo metsä- ja porotalouden ristiriidoista yksiselitteisesti ”hyvä poro – huono metsä” -näkökulmasta. Lehti ei ole suhtautunut tietolähteisiin kriittisesti eikä selvittänyt totuudenmukaisuusvelvoitteen mukaisesti porotalouden luonnolle aiheuttamia haittoja. Kantelija epäileekin juttua poronlihan mainokseksi. Artikkelissa on myös virheitä, joista pahin on se, että porotalous ei suinkaan ole pääasiassa saamelaisten elinkeino, eikä kaikissa paliskunnissa ole saamelaisjäseniä.Kuluttajan vastausPäätoimittaja Marita Wilskan mukaan artikkelissa kerrotaan poronlihan tuotannosta ja poronlihasta ruoka-aineena. Jutussa väliotsikolla ”Poronhoito häviää metsätaloudelle” selvitetään poronhoitoelinkeinon kehittymistä nykypäivään asti, jolloin myös nostetaan esille metsätaloutta ja talousmetsiä koskevat asiat alueilla. Juttu kirjoitettiin ja julkaistiin ennen maaliskuista Ylä-Lapin metsäkiistaa. Porotalouden luonnolle mahdollisesti aiheuttamat haitat eivät olleet artikkelin aiheina, vaikka lihantuotannon ekologisuuteen viitataan yhdessä sitaatissa.Mainosepäily jää epäselväksi. Artikkeli kertoi poronlihasta ruoka-aineena ja ruokakulttuurimme osana. Lihan edullinen hintakehitys antoi aiheen otsikkoon ”Nyt kannattaa nauttia porosta”. Ruoka ja ravitsemus ovat lehden tärkeitä teemoja, ja niitä käsitellään jokaisessa numerossa.Päätoimittaja myöntää kantelijan olevan oikeassa siinä, että kaikissa Suomen paliskunnissa ei välttämättä ole saamelaisia ja suomalaisia poronomistajia. Tämän asian osalta jutussa oli virhe, joka oikaistiin Kuluttaja -lehden numerossa 4/2005 heti virheen tultua ilmi.RatkaisuJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO19). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO20).Kuluttaja -lehden juttu oli aukeaman kokonaisuus poronlihasta, sen hinnasta ja porotaloudesta. Lihan hintaa verrattiin saksanhirven- ja hirvenlihan hintoihin. Artikkelissa pyrittiin kansalaisen ja maksajan näkökulmaan. Jutun tietolaatikossa luotiin lyhyt katsaus porotalouden historiaan ja nykytilaan. Viittaus poronhoidon ja metsätalouden ristiriitaan oli kokonaisuuden ja valitun näkökulman kannalta suhteellisen merkityksetön. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kuluttaja -lehden käsittelytapa ei ollut mainosmainen ja kritiikitön. Paliskunnista kertoessaan lehti teki virheen kertoessaan, että kaikissa paliskunnissa on sekä suomalaisia että saamelaisia. Lehti korjasi virheensä asianmukaisesti heti sen tultua ilmi.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kuluttaja -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.