3490/SL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi Inarin metsäkiistan aikana valokuvan, jossa hangessa istuvat lapset kysyivät pitämässään banderollissa Luonnonsuojeluliitolta ”oletteko meitä vastaan?”. Kantelussa arveltiin kuvaa lavastetuksi ja sanottiin jutun olevan enemmän metsureiden puolella. Kuvasta ja koko tapahtumaketjusta käytiin lehden sivuilla värikäs ja monipuolinen keskustelu. Kokonaisuudessaan käsittely oli asianmukaista.Uudet ohjeet. Vapauttava.

Lapin Kansa julkaisi Inarin metsäkiistasta uutisen 14.4.2005. Sen yhteydessä oli valokuva, jossa metsurien lapset istuivat banderollin alla ja vilkuttivat. Banderollissa kysyttiin ”Luonnonsuojeluliitto, oletteko meitä vastaan?”. Myöhemmin lehden toimituksellisilla palstoilla ja mielipidesivuilla otettiin kantaa kuvan puolesta ja sitä vastaan.Kantelu 25.4.2005Kantelun mukaan tilanne näyttää lavastetulta. Lapin Kansa on hyväksynyt lavastuksen eikä ole kiinnittänyt huomiota lasten hyväksikäyttöön. Myös jutun kirjoittaja vaikuttaa selvästi olevan enemmän metsureiden puolella.Lapin Kansan vastausPäätoimittaja Heikki Tuomi-Nikulan mukaan Lapin Kansa julkaisi kuvan, jonka lehdelle toimitti Inarin metsätoimihenkilöiden luottamusmies Tapani Pennanen. Lapsista otetun kuvan käyttäminen kertoo keinoista, joita osapuolet ovat ottaneet käyttöön, ja lehden tehtävä on kertoa niistäkin. Uusintajulkaisussa kuvan ottajaksi nimettiin virheellisesti lehden toimittaja, mutta sillä ei ole merkitystä itse asian kannalta. Yleisönosastossa 20.4.2005 kaksi lasten äitiä kirjoitti tyhjentäväsi siitä, miten kuva syntyi ja miksi lapset olivat mukana kuvassa.Inarin metsäkiistasta Lapin Kansa uutisoi usean toimittajan voimin. Uutisoinnissa on kuultu kaikkia mahdollisia tahoja ja mielipideosastolla on julkaistu kannanottoja laidasta laitaan. Asian käsittelyn runsaus, avoimuus ja monipuolisuus tuskin olisi voinut olla suurempi. RatkaisuJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO13).Lapin Kansa julkaisi 14.4.2005 uutisen Inarin metsäkiistasta. Uutisen yhteydessä oli valokuva, jossa kouluikäisiä lapsia istui hangessa banderollin alla. Banderollin teksti kysyi Luonnonsuojeluliitolta, ”oletteko meitä vastaan?”. Uutisessa haastateltiin muun muassa kuvan ottajaksi merkittyä metsätoimihenkilöiden luottamusmiestä. Muutaman päivän aikana sekä lehden toimituksellisilla palstoilla että mielipidepalstoilla sekä kritisoitiin että puolustettiin kuvan julkaisua ja otettiin kantaa itse metsäkiistaan.Inarin metsäkiista talvella 2004–2005 oli värikäs ja monitahoinen tapahtumaketju, jossa osapuolet olivat välillä hyvinkin lähellä toisiaan, mutta mielipiteet pysyivät kaukana toisistaan. Tällaisissa oloissa on vaikea raportoida siten, että aina kuullaan eri osapuolia ja otetaan huomioon kaikki seikat. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansan on kuullut eri tahoja monipuolisesti ja päästänyt erilaiset mielipiteet julkisuuteen. Metsurien lapsista julkaistu valokuva on osa tätä kokonaisuutta.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.