3481/MTV3/05

Vapauttava

Tv-uutisissa ja ajankohtaisohjelmassa käytettiin kuvituksena käräjäoikeudessa kuvattua arkistomateriaalia, jossa näkyi muitakin kuin tuomittuja. Kuvista ei noussut erikseen esille kukaan, ja toisaalta kaikki syytetyn penkillä olleet olivat tunnustaneet syyllisyytensä, vaikka heitä ei rikoksen vanhentumisen vuoksi oltukaan tuomittu.Uudet ohjeet. Vapauttava.

MTV3:n uutisissa ja Karpolla on asiaa -ohjelmassa käytettiin kuvituksena Nilsiän käräjäoikeuden salametsästysistunnoissa kuvattua arkistomateriaalia. Kuvissa näkyi henkilöitä, joita ei ollut tuomittu metsästysrikoksista tai -rikkomuksista.Kantelu 8.4.2005Kantelijan mukaan Kymmenen uutisissa 11.2.2005 ja Karpolla on asiaa -ohjelmassa 2.4.2005 esitettiin kuvamateriaalia, joka oli kuvattu 1.12.2003 Nilsiän käräjäoikeuden istunnossa. Kuvaa käytettiin harhaanjohtavasti ja loukkaavasti, koska se ei mitenkään liity kyseisiin ohjelmiin ja siinä esiintyy henkilöitä, jotka oli oikeudessa todettu syyttömiksi. Kuvan käytöstä saa lisäksi sen käsityksen, että henkilöt olisivat syyllistyneet Kuhmossa karhun salakaatoihin ja muuhun laittomaan metsästykseen.MTV3:n vastausPäätoimittaja Merja Ylä-Anttilan vastauksen mukaan uutisjuttu oli yli kymmenen vuotta seuratun rikollisen toiminnan päätepiste. Kuvituksena käytettiin kahta oikeudenkäyntiä ja yhtä valvontaiskua. Kaikki kuva-aiheet yksilöitiin ja kuvassa kerrottiin tekstinä myös kuvausajankohta. Katsojalle selitettiin miten kuva ja asia ovat yhteydessä toisiinsa. Oikeudenkäynneissä saliin marssi suuri joukko rikoksista epäiltyjä, runsaasti median edustajia ja muuta yleisöä. Kuvitus on todellisuutta, eikä yksittäisiä henkilöitä erikseen mainita nimiltä tai osoiteta kuvissa. Kaikki kuvissa olleet syytetyt on joko tuomittu tai he ovat myöntäneet syyllisyytensä. Kahta heistä ei ole tuomittu, koska rikos oli vanhentunut.Karpolla on asiaa -ohjelmassa käsiteltiin ammattimaista metsästysrikollisuutta. Uutisjuttu esitettiin ohjelmassa uusintana, koska siitä kävi hyvin selville, miten journalismin keinoin aikaansaatu julkisuus on johtanut toimenpiteisiin ammattimaista rikollisuutta vastaan. MTV:n uutistoimitus ei ole saanut vastine- tai oikaisupyyntöä.RatkaisuJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO11). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO20).MTV3:n uutisissa kerrottiin kahden ministeriön yhteisen salametsästyksen vastaisen kampanjan aloituksesta. Jutussa näytettiin arkistomateriaalia kahden käräjäoikeuden istunnoista, joissa oli käsitelty laajoja salametsästykseen liittyviä juttuja. Kuvat olivat pääosin yleisnäkymiä käräjäsalista, missä yleisö, syytetyt, asianajajat ja tuomarit istuivat. Uutista käytettiin uusintana Karpolla on asiaa -ohjelmassa, jossa käsiteltiin karhun metsästystä Kuhmossa.Julkisen sanan neuvosto korostaa, että käytettäessä arkistomateriaalia kuvituksena nimenomaan rikoksista kerrottaessa on oltava varovainen, koska tunnistettavissa olevat syyttömätkin ihmiset saattavat leimautua syyllisiksi. MTV3:n uutisessa käytetty materiaali oli luonteeltaan yleiskuvaa, jossa yksikään henkilö ei erityisesti noussut esille. Lisäksi syytetyt olivat kaikki tunnustaneet syyllisyytensä, vaikka osa heistä rikoksen vanhentumisen vuoksi jäikin tuomitsematta. Kuvassa ja uutisessa kerrottiin selvästi, mistä ja milloin kuvamateriaali on kuvattu. Käsitellyllä aiheella ja arkistokuvalla oli selkeä yhteys toisiinsa.Karpolla on asiaa -ohjelmassa käytettiin samaa uutista kuvituksena kerrottaessa Kuhmon viranomaisten ymmärtäväisestä suhtautumisesta luvattomaan karhunmetsästykseen. Rinnastus oli omiaan korostamaan viranomaisten erilaista suhtautumistapaa. Katsojalle ei neuvoston kannan mukaan jäänyt sellaista käsitystä, että arkistokuvassa olevat henkilöt olisivat olleet syytettyinä karhunmetsästyksestä.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.