3478/PL/05

Vapauttava

Lehden kolumnissa arvioitiin pakinanomaisesti terveydenhoitopalveluita. Kantelija mainittiin kolumnissa nimeltä kuten muutkin henkilöt. Oma kannanotto olisi ollut luonteva tapa vastata kritiikkiin.Uudet ohjeet. Vapauttava.

Joroisten Lehti julkaisi päätoimittajansa Eliisa Kilven henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvan, pakinanomaisen lääkäreissäkäyntikertomuksen, joka päättyi hinta/laatu -suhdearvioon. Kilpi kirjoitti omalla nimellään, ja kirjoituksessa mainittiin myös muut henkilöt omilla nimillään. Kantelija on kirjoituksessa mainittu lääkäri, jonka toiminnan arvioitiin olevan alle arvostelun.KanteluKantelijan mukaan Joroisten Lehden kirjoituksen loppu herjaa hänen ammattitaitoaan. Kantelija on yhdistetty Suomen Terveystalo Oyj:n brändiin, vaikka hän vain toimii yksityisenä ammatinharjoittana yhtiön omistamalla lääkäriasemalla.Joroisten Lehden vastausJoroisten Lehden päätoimittaja Eliisa Kilpi sanoo julkistaneensa oman yksityisen kuluttajanäkökulmansa palvellakseen lukijoita. Terveydenhuollon palvelujen tulee olla julkisesti kuluttajien arvioitavissa. Päätoimittaja ymmärtää kantelijan närkästymisen, kun hänen tarjoamansa palvelu subjektiivisessa asteikossa jäi alle arvostelun. Kantelija ei kuitenkaan kiistä, etteikö kuvaus tilanteesta olisi totuudenmukainen. Terveystalon ja lääkärin sopimussuhteen laadulla ei ole lukijalle/asiakkaalle merkitystä.RatkaisuJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO22).Joroisten Lehden päätoimittajan pakinanomainen arvio perustuu henkilökohtaisiin sairaanhoitokokemuksiin. Jutun subjektiivisuus käy ilmi heti alussa. Kirjoituksessa paneudutaan yleiseen yksityisten kokemusten kautta eli julkisiin ja yksityisiin terveydenhoitopalveluihin henkilökohtaisten kokemusten perusteella. Pakinanomaisessa kirjoituksessa sallitaan sanan- ja ilmaisunvapauden nimissä myös kärjekkäitä ilmaisuja. Kritiikin kohteelle luontevin tapa reagoida tämänkaltaisiin kirjoituksiin on oman kannanoton kirjoittaminen lehteen.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Joroisten Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.