3473/SL/05

Langettava

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa henkilö omalla nimellään arvosteli nimeltä mainittua virkamiestä erittäin voimakkaasti. Arvostelu oli niin voimakasta, että lehden tarjoaman oman kannanoton julkaiseminen ei olisi korjannut aiheutettua vahinkoa. Uudet ohjeet. Langettava.

Pohjalaisessa julkaistiin 30.1.2005 mielipidekirjoitus ”Kela polkee ohjeillaan kansalaisen oikeuksia”, jossa omaa nimeään käyttävä kirjoittaja yksityiskohtaisesti kävi läpi eläkepäätöksiään. Tekstissä oli myös yleinen osuus, jossa arvosteltiin Kansaneläkelaitosta ja sen virkailijoita. Kirjoitus oli kärjekäs. Siinä mainitaan nimeltä toinen kantelijoista, joka on Kelan toimihenkilö. Pohjalainen tarjosi hänelle mahdollisuutta omaan kannanottoon.KanteluKantelun mukaan kirjoituksesta jää lukijalle mielikuva, jonka mukaan eläkepäätöksen tehnyt vakuutussihteeri on syyllistynyt kavallukseen eikä Kelan toiminta ole lainmukaista. Kirjoituksen sävy on leimaava ja henkilökohtaisesti loukkaava. Kelan arvostelu laitoksena on mahdollista, mutta se ei ole soveliasta nimeltä mainittua toimihenkilöä kohtaan – varsinkin kun hänet leimataan kavaltajaksi. Viittaukset rikolliseen toimintaan ylittävät selkeästi sen rajan, jota voi pitää hyväksyttävänä omalla nimelläkin kirjoitettaessa.Oma kannanotto ei ollut mahdollinen, koska kirjoituksessa käsiteltiin aihetta, josta Kelan toimihenkilöt eivät salassapitovelvollisuuden vuoksi voi kertoa.Pohjalaisen vastausPäätoimittaja Markku Mantila myöntää, että kirjoitus on kielenkäytöltään suorasukainen. Tekstin viittaus ”eläkeläisten rahojen järjestelmälliseen kavaltamiseen” ei kohdistu eksplisiittisesti vakuutussihteeriin. Sanaa ”kavaltaa” käytetään pohjalaisessa kielenkäytössä löysästi. Se voidaankin tulkita myös ”rahojen pidättämiseksi” tai ”eväämiseksi”. Kirjoituksen tiedot olivat niin yksityiskohtaisia ja toden tuntuisia, että toimituksella oli syytä epäillä epäkohdan syntyneen. Se voisi koskettaa suurempaakin edunsaajien joukkoa, minkä vuoksi julkinen keskustelu oli paikallaan.Kela on kansalaiselle keskeisin julkinen instituutio, jonka etuuksien piirissä kaikki ovat ja jonka varojen käyttöä voidaan arvioida kuten hallituksen tai yksittäisen ministeriön päätöksiä. Vakuutussihteeri ei Pohjalaisen tavanomaisessa arvioinnissa ole sellaisessa julkisessa tehtävässä, että hänen nimensä tulisi pääsääntöisesti julkaista. Toimitus päätyi kuitenkin poikkeukseen, jotta mielipidekirjoittajan kohtalontoverit voivat päätellä, onko samansisältöisten päätösten takana sama henkilö. Kelan edustajille tarjottiin mahdollisuutta omaan kannanottoon.RATKAISUJos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Pohjalainen julkaisi Kelan toimihenkilön nimen häntä kielteisesti leimaavassa ja kärkevässä mielipidekirjoituksessa, jossa puhutaan ”viranomaisten järjestäytyneestä mielivallasta”, ”Kelan virkailijoiden toimimisesta röyhkeästi omilla ohjeillaan”, jotka ohjeet ”näyttää kehitetyn eläkeläistenkin rahoja järjestelmällisesti kavaltamalla”. Vakuutussihteeri joutui kirjoituksessa erittäin kielteisen kritiikin kohteeksi. Lehti ei varannut hänelle tilaisuutta esittää omaa näkemystään asiassa eikä kirjoituksen tietoja yritetty tarkastaa muutenkaan.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.