3471/PL/05

Vapauttava

Lehti teki virheen julkaistessaan keskustatontin kaavoituksesta uutisen. Lehti korjasi asianosaisen kantelijan pyynnöstä virheen ja pahoitteli sitä. Korjauksessa oli epätarkkuus, joka ei vaikuttanut korjauksen sisältöön. Vapauttava. Uudet ohjeet.

Maaselkä-lehti julkaisi uutisen Haapajärven keskustatontin poikkeusluvasta ja kaavoitustilanteesta. Uutisen mukaan ympäristökeskus ja kiinteistöinsinööri Lasse Kivinen (kantelija) olivat valittaneet poikkeuslupapäätöksestä. Kantelija ei kuitenkaan ollut valittanut päätöksestä. Lehti korjasi virheen ja pahoitteli sitä. Virheen korjaus ei kuitenkaan tyydyttänyt kantelijaa.KanteluKantelijan mukaan Maaselkä-lehti julkaisi 13.1.2005 uutisen, jossa hänen virheellisesti väitettiin valittaneen lupajaoksen poikkeamislupapäätöksestä. Kantelija paheksuu leimaamistaan valittajaksi, koska hän on toiminut Haapajärvellä yli 17 vuotta kaavoja valmistelevana virkamiehenä. Kantelija pyysi virheen korjaamista. Lehti tekikin näin, mutta kantelijan mielestä se ei täyttänyt tarkoitustaan. Korjauksessa puhuttiin kaavasta vaikka kyse oli poikkeamisluvasta.Uutisessa käsiteltiin myös alueen viivästynyttä kaavoitusta. Haastateltavina olivat luvan hakija ja sen myöntäjäviranomainen, mutta kaavoittajaa ei kuultu. Niinpä kuva alueen kaavoitustilanteesta jäi yksipuoliseksi.Maaselkä -lehden vastausPäätoimittaja Juha Heikkilä myöntää lehden tehneen virheen. Se korjattiin, ja virhettä pahoiteltiin heti lehden seuraavassa numerossa. Kantelijalle tarjottiin myös mahdollisuus kirjoittaa omista kannoistaan lehden yleisönosastolle. Jutussa kuultiin yrittäjää ja virkamiestä, joka oli valmistellut lupajaoksen tekemän päätöksen. Lisäksi selostettiin ympäristökeskuksen valitusta. Kiinteistöinsinööriä ei kuultu, koska hän oli virkavapaalla kaavoittajan tehtävistä.RATKAISUJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO20).Maaselkä -lehti julkaisi 13.1.2005 uutisen Haapajärven kaupungin keskustassa olevan ns. Eräntien kauppapaikan rakentumisesta. Jutussa sanottiin, että poikkeamisluvasta ovat valittaneet Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja kiinteistöinsinööri Lasse Kivinen. Valituksen oli kuitenkin tehnyt vain ympäristökeskus. Lehti korjasi virheen 17.1.2005 eli heti seuraavassa numerossaan ja pahoitteli sitä. Korjaukseen oli jäänyt epätarkkuus: poikkeamisluvan sijasta yhdessä kohdassa puhuttiin kaavasta. Tällä ei kuitenkaan kokonaisuuden kannalta ollut merkitystä, vaan korjauksesta kävi ilmi, että vain ympäristökeskus oli valittajana eikä kantelija.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Maaselkä -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.