3459/SL/04

Langettava

Lehti kertoi liikenneonnettomuudesta ja paljasti siinä kuolleen henkilöllisyyden. Seurantauutisessa kerrottiin hänen olleen juovuksissa. Nimen julkaisemisella ei ollut yleistä merkitystä, vaan se aiheutti omaisille lisäkärsimystä. Langettava. Vanhat ohjeet.

Keskisuomalainen julkaisi 1.11.2004 uutisen Nelostiellä sattuneesta onnettomuudesta, jossa kuoli rekkaan törmänneen henkilöauton kuljettaja. Seuraavana päivänä lehti kertoi onnettomuudessa menehtyneen henkilön nimen. Onnettomuustutkinnan lopettamisesta kertoneessa uutisessa 4.1.2005 nimeä ei enää julkaistu.KANTELU Kantelija on onnettomuudessa kuolleen pojan äiti. Hänen mielestään tämän nimeä ei olisi pitänyt julkaista. Omaisilta ei ollut kysytty lupaa, jota he eivät olisi antaneetkaan. Poika oli normaali nuori (20 vuotta) eikä hän ollut yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa. Nimen julkaiseminen aiheutti puheluryöpyn lähiomaisille tuntemattomiltakin ihmisiltä. Se lisäsi ahdistusta ja pahaa mieltä. Lapsen menetys on jo muutenkin iso taakka kannettavaksi. Kantelun mukaan nimi julkaistiin vain ihmisten uteliaisuuden tyydyttämiseksi.Kun Keskisuomalainen kertoi 4.1.2005 turman tutkinnan lopettamisesta, asia tuli uudelleen esille. Uutisen mukaan henkilöauton kuljettajan veressä oli alkoholia yli törkeän rattijuopumuksen rajan. Tämä lisäsi omaisten kärsimystä, vaikka nimeä ei enää tässä vaiheessa mainittukaan. LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Erkki Laatikaisen mukaan onnettomuus oli valtakunnallisesti merkittävä, koska laajalla alueella oli suuronnettomuuden vaara. Keskisuomalainen julkaisi 1.11.2004 onnettomuusselostuksen ja tapahtumaa seurattiin seuraavana päivänä normaaliin tyyliin.Tapahtuma herätti Vaajakoskella tavallista enemmän huomiota ja huhuja, joiden vuoksi toimitukseen otettiin lukuisia yhteyksiä. Koska lähiomaiset olivat jo tapahtumasta tietoisia, Keskisuomalainen julkaisi uhrin nimen tilanteen selkeyttämiseksi 2.11.2004. Nimen julkaiseminen lopetti huhut.Päätoimittajan mukaan toimitus ei normaalissa uutistilanteessa kysy onnettomuuden uhrien omaisilta julkaisulupaa. Sen sijaan lehti pitää huolen siitä, että läheisimmät ovat saaneet tiedon tapahtumasta ennen nimen julkaisemista.RATKAISUJournalistin ohjeiden 24. kohdan mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaisille tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä.Julkisen sanan neuvoston mielestä lehdellä oli perusteet kertoa tapahtumasta, koska se oli valtakunnallisesti merkittävä. Maaperän saastumisen lisäksi onnettomuusalueella oli pitkään räjähdysvaara, minkä vuoksi Nelostien liikenne katkaistiin useiksi tunneiksi.Neuvosto toteaa, että tiedolla uhrin nimestä on usein oma uutisarvonsa, mutta se voi myös aiheuttaa omaisille lisää kärsimystä. Tavallinenkin kansalainen voi olla osallisena tapahtumassa, jolla on yleistä merkitystä ja uutisarvoa. Onnettomuuden poikkeuksellisuus ei kuitenkaan yksin riitä perusteeksi uhrin nimen julkaisemiselle. Myöskään sitä yleistä huolestumista, joka paikkakunnalla voi vallita onnettomuuden jälkeen, ei yksinään voida pitää riittävänä.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että uhrin nimen julkaiseminen on perusteltua vain silloin, kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä esimerkiksi uhrin aseman johdosta tai kun julkaisemista muuten voidaan perustella painavilla syillä.Tässä tapauksessa lehdellä ei ollut riittäviä perusteita onnettomuudessa kuolleen nuoren henkilön nimen julkaisemiseen. Tämä aiheutti hänen omaisilleen tarpeetonta lisäkärsimystä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.