3456/PL/05

Vapauttava

Lehti kertoi noin kaksi viikkoa tsunamin jälkeen paikkakunnalta kateissa olevien neljän henkilön nimet, iät ja perhesuhteet sekä yhden henkilön työpaikan ja työtehtävän. Heidän nimensä olivat jo yleisesti tiedossa, niiden julkaisemisella saattoi olla merkitystä kadonneiden eikä heistä kerrottu arkaluonteisia seikkoja. Vapauttava. Uudet ohjeet.

Rannikkoseutu julkaisi 14.1.2005 uutisen Aasian luonnonkatastrofin jäljiltä kadoksissa olevista henkilöistä otsikolla ”Neljä kateissa Raisiosta”. Jutussa kerrottiin kateissa olevien nimet, iät ja perhesuhteet sekä yhden työpaikka ja työtehtävä. Juttu perustui poliisin julkaisemiin nimilistoihin, joita toimitus oli täydentänyt.KANTELUKantelun on tehnyt omaisten puolesta oikeusaputoimiston oikeusavustaja. Kantelun mukaan nimien julkaisuun ei ollut pyydetty omaisten lupaa. Lisäksi tiedot sisälsivät virheellisyyksiä. Kantelija pyytää neuvostoa tutkimaan kyseisen kirjoituksen, koska se loukkaa omaisia. Lisäksi hän pyytää neuvostoa puuttumaan ja antamaan ohjeita Aasian katastrofin uhreja koskevaan kirjoitteluun.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Juha Haapakosken mukaan lehti ei kysynyt omaisten suostumusta, koska kateissa olevien nimet olivat viranomaisten vahvistamia. Yhtä lukuun ottamatta kyse oli aikuisista ja täysivaltaisista kansalaisista. Omaisille ei voinut tulla täytenä yllätyksenä, että kadonneiden nimet ovat julkisuudessa. Omaisten kuulemista ei voitu tehdä normaalilla tavalla, koska ei ollut kyse tavallisesta onnettomuudestakaan. Poliisin listan jatkuvasta esilläolosta huolimatta seudulla liikkui myös virheellistä tietoa löytyneistä, kadonneista ja heidän määristään. Lehti katsoo menetelleensä hienotunteisesti, neutraalisti ja poliisin toivomusten mukaisesti. Paikallislehden tehtävä on kertoa ikävistäkin asioista. Olennaisia virheitä uutisessa ei ollut.RATKAISUJournalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28).Rannikkoseutu julkaisi Aasian luonnonkatastrofin jälkeen kolmipalstaisen, kuvattoman uutisen levikkialueeltaan kadoksissa olevista ihmisistä. Henkilöiden nimet olivat jo yleisesti tiedossa, koska poliisi oli ne julkistanut. Nimillä oli merkitystä kadonneiden etsinnässä, joten niiden julkaiseminen vähensi epätietoisuutta lehden levikkialueella. Jutussa mainituista henkilöistä ei kerrottu erityisen arkaluonteisia seikkoja. Kantelussa ei tuotu esiin uutisen virheitä.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Rannikkoseutu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.