3454/SL/05

Vapauttava

Kantelija on kunnanhallituksen puheenjohtaja. Lehti julkaisi häntä voimakkaasti kritisoivan kirjoituksen. Politiikassa näkyvällä paikalla olevana hänen piti kestää tavallista voimakkaampi arvostelu. Kantelija sai vastata kirjoitukseen. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

Lapin Kansa julkaisi 16.12.2004 yleisön osastossa Alpo Lintulan kirjoituksen, joka oli otsikoitu ”Vieläkö Sodankylän kunnalla on varaa kustantaa mielettömiä päätöksiä?” Viikon kiinniotot –palstalla lehti julkaisi 11.12.2004 kirjoituksen ”Puran pako”, jossa arvioitiin Sodankylän kunnanjohtajan Martti Puran eron syitä.KANTELU Kantelija on kunnanhallituksen puheenjohtaja, jonka mukaan kirjoitukset olivat häntä henkilökohtaisesti loukkaavia. Lintula oli perättömästi väittänyt hänen olevan vastuussa työpaikkojen menetyksestä ja pyrkivän Sodankylän kunnanjohtajaksi. Myös väite, ettei kunnan palkkalistoilla oleva saisi olla kunnan luottamustehtävissä, on häntä henkilökohtaisesti loukkaava. Hänen ikänsäkin tuotiin esiin herjaavasti. Loukkaavana kantelija pitää myös kirjoituksessa ”Puran pako” esitettyä väitettä, jonka mukaan hän oli aiheuttanut kunnanjohtaja Martti Puran eron.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Heikki Tuomi-Nikulan mukaan kantelija kuuluu kunnan keskeisiin päätöksentekijöihin, joita on oikeus arvostella. Opposition ainoa todellinen vaikuttamiskanava on vallankäyttäjistä riippumaton sanomalehti, jollainen Lapin Kansa on. Kunnanvaltuutettu Alpo Lintula oli arvostellut Poikelan osuutta päätöksenteossa ja spekuloinut tulevaa kunnanjohtajakysymystä virkaa hoitaneen Martti Puran ilmoitettua eroavansa tehtävistään. Lintulan kirjoitus oli vastineen mukaan avoin, värikäs ja ravisteleva kertomus Sodankylän poliittisesta päätännästä ja sen seurauksista.Tuomi-Nikulan mukaan kantelija on aina halutessaan saanut mahdollisuuden vastata häneen kohdistuvaan arvosteluun, niin tälläkin kertaa. Lintulan kirjoituksen julkaisemista seuranneena päivänä hänelle annettiin mahdollisuus vastineeseen, mutta hän ei sitä kuitenkaan silloin käyttänyt vaan vasta helmikuussa 2005. Päätoimittajan mukaan poliitikon ikä ei ole hänen yksityisasiansa, koska silläkin on merkitystä äänestäjille.Kirjoitus ”Puran pako” julkaistiin Viikon kiinniotot – palstalla, joka kuuluu lehden viikonvaihdesivujen vakioaineistoon. Kysymyksessä oli kevennys, sillä tämän palstan tyyli on tiivis, kevyt, humoristinen ja kärjekäs. Kirjoituksessa toimittaja paneutui viikon lappilaiseen puheenaiheeseen eli kunnanjohtaja Puran eron syihin. Monet paikkakunnalla arvelivat, että voimakastahtoinen Poikela oli yksi eron pääsyistä. Poliittisesta kokeneisuudestaan huolimatta kantelija oli pahoittanut mielensä. Siksi samalla palstalla julkaistiin 18.12.2004 myös toimittajan anteeksipyyntö tekstin aiheuttamasta mielipahasta.RATKAISUJournalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Pelkkä mielipide-ero ei ilman muuta oikeuta vastineeseen. Julkisen sanan neuvoston mielestä Lapin Kansalla oli oikeus julkaista Alpo Lintulan kantelijaa arvostellut mielipidekirjoitus, vaikka se oli sävyltään hyökkäävä ja kärkevä. Siihen sisältyi ylilyöntejä, kuten viittaus rikollisesti tehtyihin päätöksiin.On ymmärrettävää, että kantelija on voinut kokea itsensä loukatuksi. Hän on kuitenkin ollut siinä asemassa, että hänen kunnallispoliittisia toimiaan on ollut oikeus arvostella. Vakiintuneen eettisen tulkinnan mukaan poliittisessa arvostelussa on oikeus käyttää myös voimakasta kieltä ja kärkeviä ilmaisuja.Arvostelun kohteeksi joutuneella kantelijalla olisi ollut oikeus vastata kritiikkiin. Lehti tarjosikin hänelle sellaisen mahdollisuuden, mutta hän ei sitä kuitenkaan halunnut välittömästi käyttää. Myöhemmin hän toimitti Lapin Kansalle asiaan liittyvän kirjoituksen, joka julkaistiin 12.2.2005.Neuvosto katsoo, että asiassa on ollut kysymys kunnallispoliittista valtaa käyttävän henkilön arvostelusta, joka vakiintuneen tulkinnan mukaan saa olla kärkevääkin. Kantelijalle on tarjottu oikeutta vastata arvosteluun jälkikäteen. Neuvosto katsoo myös, että kirjoitus ”Puran pako” 11.12.2004 edusti varsin yleistä poliittista leikinlaskua, joka kohdistuu vallankäyttäjiin. Kunnallisenkin päättäjän on sellaiseen varauduttava. Kantelijan ilmaiseman mielipahan johdosta jutun kirjoittanut toimittaja esitti vielä samalla palstalla anteeksipyyntönsä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.