3453/SL/05

Vapauttava

Lehti julkaisi järkyttävän valokuvan tsunamin uhrien joukkohautaamisesta. Kuvaa ei ollut julkaistu sensaatiomaisesti eikä se loukannut ihmisarvoa ja oli osa juttukokonaisuutta. Vapauttava äänin 5-4. Vanhat ohjeet.

Lapin Kansa julkaisi 30.12.2004 uutiskuvan Aasian hyökyaaltokatastrofista. Kuva oli osa laajaa reportaasia ja se esitti uhrien joukkohautaamista Banda Acehin kaupungin ulkopuolella: röykkiö ruumiita odotti kaivinkonetta. Kuvatekstissä kerrottiin, että jopa puolet menehtyneistä oli lapsia.KANTELU Kantelija on rovaniemeläinen lastentarhanopettaja. Hänen mukaansa kuva jää reportaasista täysin irralliseksi ja törkeän sensaatiohakuiseksi irtoheitoksi. Se antaa väärän kokonaiskuvan tavasta, jolla paikan päällä toimineet pelastajat olivat yrittäneet hoitaa katastrofin seurauksia. Kantelija ei näe kuvan julkaisemiselle kelvollisia perusteita. Hän viittaa journalistin ohjeisiin, joissa edellytetään ihmisarvon kunnioittamista ja hienotunteisuutta onnettomuuksien uhreja kohtaan.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Heikki Tuomi-Nikulan mukaan Aasian katastrofi oli poikkeuksellinen kaikilla mittareilla mitattuna. Se kosketti myös Lapin Kansan lukijoita, sillä uhrien joukossa oli lappilaisia. Lehti uutisoi tsunamin tuhoista päivittäin koko katastrofin akuutin vaiheen ajan. Toimituksen tehtävänä oli valita suuresta uutis- ja kuvatarjonnasta olennainen aineisto, joka parhaiten kuvasti onnettomuusalueen olosuhteita. Kantelijan tarkoittama kuva kertoi kaoottisesta tilanteesta, jossa uhrien määrän vuoksi ei jäänyt aikaa muotoseikkojen täyttämiseen. Kuva osoitti vavahduttavalla tavalla tilanteen kriittisyyden ja ihmisten hädän. Lapin Kansa halusi kuvan julkaisemisella välittää katastrofista jotakin olennaista.RATKAISUJournalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen (JO 8). Journalistin ohjeiden 23. kohdan mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Ohjeiden 25. kohta kehottaa erityiseen varovaisuuteen silloin kun julkaistaan kuvia onnettomuuksien tai rikosten uhreista.Julkisen sanan neuvoston mielestä Lapin Kansalla oli perusteet kertoa Aasian katastrofista myös valokuvin, vaikka ne järkyttivätkin lehden lukijoita. Tsunamikatastrofi oli mittasuhteiltaan ja tuhoisuudeltaan poikkeuksellinen tapahtuma, jonka vaikutukset tuntuvat pitkään sekä Aasiassa että Suomessa. Lehden lukijoilla oli oikeus saada tietää siitä kaikki olennainen.Tällä perusteella neuvosto katsoo, että järkyttävyydestään huolimatta lehden julkaisema kuva dokumentoi pelkkää tekstiä vaikuttavammin luonnonkatastrofin ihmisille aiheuttaman tuhon. Kuvaa ei julkaistu sensaatiomaisesti, eikä siinä olevia vainajia voinut tunnistaa, Julkisen sanan neuvoston mielestä lehti ei reportaasissaan loukannut kenenkään ihmisarvoa. Kuva oli olennainen osa kokonaisuutta, jossa luonnonkatastrofin seurauksista kerrottiin.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.Merja Ahtiaisen, Lassi Jaakkolan, Riikka Lehtovaaran ja Jacob Södermanin eriävä mielipide:Journalistin ohjeet kehottavat noudattamaan erityistä varovaisuutta julkaistaessa kuvia onnettomuuksien uhreista. Vaikka Aasian hyökyaaltokatastrofi oli poikkeuksellisen tuhoisa, journalismin pelisäännöt koskevat sen uutisointia samalla tavalla kuin muidenkin onnettomuuksien uutisointia.Lapin Kansa julkaisi näyttävästi kuvan, jossa paljaita ruumiita kasataan mudasta kaivinkoneella. Kuva oli otettu Banda Acehissa Indonesiassa, missä hyökyaalto aiheutti luultavasti suurinta tuhoa. Kuumuuden ja kulkutautien takia ruumiita jouduttiin varmasti hautaamaan kuvan osoittamalla tavalla, nopeasti ja ihmisarvoa kunnioittamatta. Kuva oli suomalaisessa sanomalehdessä poikkeuksellisen järkyttävä. Se oli lisäksi taitettu sellaisten juttujen kuvitukseksi, joissa käsiteltiin katastrofin seurauksia Thaimaassa, suomalaistenkin suosimilla turistirannoilla. Myös päätoimittaja perusteli kuvan julkaisemista sillä, että lehti halusi välittää olennaista tietoa suomalaisturistien oloista.Erityinen varovaisuus olisi mielestämme edellyttänyt, että lehti olisi jollain tavalla perustellut lukijoilleen näin järkyttävän kuvan käyttämistä, kertonut esimerkiksi, millaisessa tilanteessa se oli otettu, keitä olivat siinä kuvatut ihmiset, miksi ruumiita pinottiin kaivinkoneella, käsiteltiinkö tsunamin uhreja kaikkialla samalla tavalla. Nyt kuva ei mielestämme välittänyt lukijoille mitään oleellista näistä asioista. Sen ainoaksi informaatioksi jäi shokeeraavuus. Irrallaan yhteydestään kuva aiheutti järkytystä erityisesti niille, joilla oli omaisia Thaimaassa. Siksi Lapin Kansa ei kuvan julkaistessaan mielestämme noudattanut hyvää journalistista tapaa.