3450/MTV3/05 ja 3451/MTV3/05

Vapauttava

MTV3 luopui mainosten esittämisestä kansallisena surupäivänä ja esitti niiden tilalla ohjelmaa, jonka sisältö vastasi katastrofipaikalla tapahtunutta. Katastrofin suuruus ja järkyttävyys huomioiden ohjelma oli riittävän hillitty ja hienotunteinen uhreja kohtaan. Kooste tuli Tasavallan presidentin uudenvuodenpuheen jälkeen. Puhe käsitteli katastrofia, joten siihen liittyvän materiaalin esittäminen heti puheen jälkeen oli ymmärrettävää. Vapauttava. Uudet ohjeet.

MTV3 esitti 1.1.2005, kansallisena surupäivänä, ohjelmien välisillä tauoilla ja mainoskatkojen paikalla materiaalia Aasian katastrofista. Se koostui pelkästä kuvasta ja surumusiikista. Ruudulla oli teksti: ”Kansallisen surupäivän takia emme esitä mainoksia. Ohjelmat alkavat ajallaan.”KANTELUTAsiasta tuli kaksi erillistä kantelua, jotka ratkaistiin samalla kertaa. Kantelut kohdistuvat materiaaliin, jota esitettiin kello 12.15–12.30 Tasavallan presidentin uudenvuodenpuheen jälkeen, ennen lastenohjelmaa sekä mainoskatkojen sijaan päivän ja illan mittaan. Ruudulla oli ruumiiden kantamista ja henkiinjäämiskamppailuja. Kantelujen mukaan ei ole eettisesti oikein, että hirvittäviä kuvia esitetään ”muka kunnioittamassa uhrien muistoa”. Myös journalistiset perustelut puuttuvat, koska sillä ei ollut enää tuossa vaiheessa tiedonvälityksellistä sisältöä. Materiaali ei sopinut esitettäväksi juuri ennen lastenohjelmia. Toisen kantelun mukaan toimittaja on rikkonut Journalistin ohjeiden 5. kohtaa: Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa.MTV3:n VASTAUSPäätoimittaja Merja Ylä-Anttilan mukaan kooste ei sisällä uutiskuvista poikkeavia järkyttäviä kuvia eikä henkiinjäämiskamppailuja. Koosteessa ei ollut sellaista, mitä ei jo aiemmin olisi esitetty. MTV halusi kunnioittaa kansallista surupäivää ohjelmamuutoksilla, joihin koosteet kuuluivat. Ne myös muuttuivat päivän aikana. Lopulta koosteissa oli pelkkiä surevia ihmisiä, kynttilämerta ja hartaushetkiä. Koosteet muodostivat ohjelmallisen kokonaisuuden, jollaisena sitä pitäisi arvioida eikä yksittäisinä kokonaisuudesta irrotettuina osina.RATKAISUSairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO 28). Ohjeiden 5. kohta on tarkoitettu lähinnä yksittäisen journalistin suojaksi toimituksen sisäisissä ratkaisuissa, joten sitä ei tässä tapauksessa voi soveltaa.Aasian luonnonkatastrofi ja sen vaikutukset myös suomalaisiin olivat erittäin poikkeuksellisia. MTV3 esitti ohjelmien väleissä ja mainoskatkojen paikoilla kuvamateriaalia tapahtumapaikalta ja lentoasemalta, missä oli kuvattu kotiin palaavia suomalaisia. Äänenä oli pelkästään klassista ja vakavahenkistä musiikkia. Materiaali kokonaisuudessaan oli toimitettua. Kuvissa näkyi ihmisiä ennen aallon iskeytymistä, aallon voima rannalla, sen aiheuttamat tuhot, ruumispussien kantamista ja siirtelyä, surevia ihmisiä ja pelastuneiden kotiinpaluu. Kuvissa ei ollut kokonaisuuden kannalta poikkeuksellisen järkyttävää materiaalia. MTV3 luopui mainosten esittämisestä kansallisena surupäivänä ja esitti niiden tilalla ohjelmaa, jonka sisältö vastasi katastrofipaikalla tapahtunutta. Katastrofin suuruus ja järkyttävyys huomioiden ohjelma oli riittävän hillitty ja hienotunteinen uhreja kohtaan. Kooste tuli Tasavallan presidentin uudenvuodenpuheen jälkeen. Puhe käsitteli katastrofia, joten siihen liittyvän materiaalin esittäminen heti puheen jälkeen oli ymmärrettävää.Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.