3447/IL/04

Vapauttava

Lehti kirjoitti kärjekkääseen sävyyn ja arvostelevasti kunnallisvaalien jälkeisestä luottamuspaikkojen jaosto uutis- ja pääkirjoituspalstoillaan. Myös vastamielipiteitä julkaistiin. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

Kirkkonummen Sanomat julkaisi ennen kunnallisvaaleja lukuisia kirjoituksia, joissa arvosteltiin nimeltä mainiten kunnallispolitiikassa vaikuttavia henkilöitä. Kirjoitukset julkaistiin 23.10 – 12.12.2004 välisenä aikana. Neuvosto otti käsiteltäväksi ainoastaan Kirkkonummen Sanomien 9.12.2004 julkaiseman pääkirjoituksen ”Vastenmielistä kabinettipolitiikkaa”. KANTELUKirkkonummen Sanomat on syksyn 2004 kunnallisvaalien ja niitä seuranneiden luottamushenkilöpaikoista käytyjen neuvottelujen aikana kirjoittanut eri henkilöistä loukkaavaan sävyyn ja välittänyt totuudenvastaista tietoa. Kirjoitukset ovat vahingoittaneet niissä mainittujen henkilöiden julkisuuskuvaa. LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Mikko I. Salon vastineen mukaan lehti on julkaissut kaikki kantelijoiden sille toimittamat kirjoitukset. He eivät ole vaatineet lehdeltä oikaisua tai muuta korjausta. Arvostelu ei ole kohdistunut yksityisiin henkilöihin vaan kunnallispoliittisiin ryhmiin. Pääkirjoituksen ilmaisussa ”kielitaidoton eläkeläinen” ei ole mainittu ketä sillä tarkoitetaan. Kantelijat itsekään eivät kerro, kehen ilmaisu viittaisi. Kirkkonummen Sanomat julkaisi 16.12. myös kantelijoiden edustajan, Pekka Perttulan laajan kirjoituksen, jossa hän sai vastata lehdessä esitettyyn arvosteluun.RATKAISUJournalistin ohjeiden 10. kohdan mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista, myös silloin kun ne on jo aikaisemmin julkaistu (JO 18).Kirjoittelu on koskenut Kirkkonummella suurta huomiota herättänyttä ilmiötä, joka liittyi vaalien jälkeiseen luottamushenkilöpaikkojen jakoon. Vaikka yksityisiä henkilöitä mainitaan kirjoituksissa nimeltä, he eivät esiinny yksityishenkilöinä vaan ryhmiensä edustajina. Neuvosto toteaa, että poliittisessa kirjoittelussa voidaan käyttää voimakkaita ja värikkäitä ilmaisuja ja suorasukaista kieltä. Pääkirjoitus on lehden mielipide. Mikäli siinä kantelijoiden mielestä oli selviä virheitä, he olisivat voineet vaatia lehteä oikaisemaan ne.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kirkkonummen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.