3445/SL/04

Vapauttava

Eläinten vapautuksen tukiryhmän vaikuttajan ja tiedottajan nimi julkaistiin uutisessa, jossa kerrottiin hänen muun muassa syyllistyneen laittomaan uhkaukseen. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

Keskisuomalainen julkaisi 2.12.2004 uutisen ”Eläinaktivisti sai sakot turkiskauppiaiden laittomasta uhkauksesta”. Hänen nimensä kerrottiin uutisessa.KANTELUKantelijan mielestä lehden ei olisi pitänyt mainita hänen nimeänsä, koska rikokset olivat pieniä ja tuomiokin vain sakkoja. Kantelija ei pidä itseään tunnettuna eikä julkisuuden henkilönä. LEHDEN VASTAUSKeskisuomalaisen päätoimittajan Erkki Laatikaisen mukaan lehti on toiminut Journalistin ohjeiden mukaan. Kantelija on Eläinten vapautuksen tukiryhmän tiedottaja, joka on esiintynyt julkisuushakuisesti ja aktiivisesti. Hän on omalla alallaan tunnettu henkilö, jolla samalla on vastuullinen asema kansalaisjärjestössä. Tällaisessa tapauksessa asia on julkinen ja tuomitun henkilöllisyyden kertominen alueen sanomalehdessä ehdottoman perusteltua.RATKAISUJournalistin ohjeiden kohdan 26. mukaan nimen tai muiden tunnistamistekijöiden julkaiseminen rikoksia käsiteltäessä on perusteltua vain, kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Henkilöllisyyttä ei yleensä tule paljastaa ennen tuomioistuinkäsittelyä, elleivät teon laadusta ja tekijän asemasta johtuvat painavat syyt sitä puolla.Neuvosto toteaa, että kantelija on ollut Eläinten vapautuksen tukiryhmän aktiivinen vaikuttaja ja tiedottajan roolinsa vuoksi paljon julkisuudessa. Hän on tullut sen vuoksi tunnetuksi myös yleisölle. Koska hän oli syyllistynyt muun muassa laittomaan uhkaukseen, hänen nimensä julkaiseminen tuomiosta kertovassa uutisessa on ollut perusteltua. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.