3428/PL/04

Vapauttava

Lehti julkaisi kunnallisvaalien alla vaalitentin, jonka perusteella yksi vastaajista sai seuraavan lehden palstoille avoimen kirjeen. Poliitikolle syntyi vastineoikeus. Hänen ensimmäinen vastineensa oli liian pitkä ja epäselvä (käsin kirjoitettu), joten se ei ollut julkaisukelpoinen. Pyynnöstä huolimatta poliitikko ei kohtuullisessa ajassa korjannut vastinettaan, joten lehti saattoi jättää sen julkaisematta vanhentuneena. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

Iitinseutu oli julkaissut 4.10.2004 kunnallisvaalinumerossaan kaikkien ehdokkaita asettaneiden ryhmien vaalitavoitteet. Mukana oli myös Vasemmistoliiton Hannu Suhosen kirjoitus. Yleisöpalstalla 11.10.2004 julkaistiin Sinikka Larimon kommentti ”Avoin kirje Hannu Suhoselle”, johon tämä toimitti vastineen.KANTELU Kantelija oli vaatinut vastinetta Sinikka Larimon Iitinseudussa 11.10.04 julkaistuun kirjoitukseen ”Avoin kirje Hannu Suhoselle”. Larimo oli kommentoinut siinä Suhosen kirjoitusta Vasemmistoliiton kunnallisvaalitavoitteista 4.10.04. Vastinetta ei julkaistu.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Voitto Ruohosen mukaan Larimon yleisönosastokirjoitus ei synnyttänyt Suhoselle oikeutta vastineeseen, koska siinä ei loukattu häntä eikä esitetty sellaista väitettä, joka olisi vaatinut oikaisua. Kantelijalle kerrottiin, että vaikka vastineoikeutta ei olekaan, hän voi lähettää lehdelle oman kommenttinsa, minkä jälkeen lehti harkitsee, onko se mahdollista julkaista. Kantelija toimitti lehdelle käsinkirjoitetun pitkähkön kirjoituksen.Siitä oli mahdoton saada selvää ja häntä pyydettiin lähettämään koneella kirjoitettu, lukukelpoinen kirjoitus. Sellaisen kantelija toimitti myöhemmin. Siinä vaiheessa, kun kyseinen lukukelpoinen kirjoitus oli lehdellä käytettävissä, Larimon yleisönosastokirjoituksen julkaisusta oli kulunut jo yli kaksi viikkoa. Kantelijalle kerrottiin puhelimitse ja hänen pyynnöstään myös kirjallisesti, että hänen kommenttiaan ei julkaista, koska se tuli niin myöhään, että lukijoilta alkuperäinen kirjoitus oli jo todennäköisesti unohtunut.RATKAISUJournalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus, jos hän sitä perustellusti pyytää. Pelkkä mielipide-ero ei ilman muuta oikeuta vastineeseen.JSN:n vuonna 1978 hyväksymän periaatelausuman mukaan vastineoikeus tulee myöntää selvästi tunnistettavissa olevalle yksityiselle tai oikeushenkilölle, johon on kohdistettu asiatonta tai perusteetonta arvostelua. Tavanomainen poliittinen arviointi ei kuitenkaan sellaisenaan yleensä oikeuta vastineeseen.Sinikka Larimo käsitteli Avoimessa kirjeessään Hannu Suhoselle valtuustossa käytettyjen puheenvuorojen pituutta ja korosti lyhyiden ja iskevien puheenvuorojen paremmuutta asioiden hoidon kannalta. Larimon mukaan tiiviisti asiassa pysyvä puheenvuoro on asioiden hoidon kannalta parempi kuin pitkä ja rönsyilevä. Neuvosto toteaa, että Larimon avoin kirje oli osoitettu Hannu Suhoselle, jolloin oli kohtuullista, että hän saa vastata siihen. Suhosen lehdelle lähettämä ensimmäinen vastine oli erittäin pitkä ja käsin kirjoitettu eikä se ollut sellaisenaan julkaisukelpoinen. Koska hän ei pyynnöstä huolimatta kohtuullisessa ajassa korjannut sitä julkaisukelpoiseksi, neuvosto katsoo, että lehdellä oli oikeus jättää se julkaisematta.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iitinseutu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.