3421/KL/04

Vapauttava

Savonmaa julkaisi yleisönosastokirjoituksen, jossa nimimerkin suojasta arvosteltiin nimeltä mainittua virkamiestä. Neuvoston mielestä arvostelu kohdistui henkilön virkatoimiin eikä ollut niin voimakasta, että olisi vaatinut samanaikaista kuulemista. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

Savonmaa julkaisi 20.10.2004 yleisönosastollaan kirjoituksen, jossa nimimerkki ”ihmettelevä” arvosteli nimeltä mainittua kantelijaa katuvaloasiassa. Nimimerkki totesi, että yksi katuvalo on ollut pimeänä puolitoista vuotta. Hän kertoi tehneensä asiasta useista ilmoituksia muun muassa kantelijalle.KANTELUKantelijan mukaan kirjoitus ei perustu tosiasioihin. Toisin kuin kirjoituksessa väitetään, valaistuksen toimimattomuus ei ole johtunut lampun epäkuntoisuudesta. Kantelijan mielestä lehden ei olisi pitänyt julkaista kirjoitusta, ainakaan nimimerkillä. Kantelija paheksuu myös sitä, että kirjoitus julkaistiin väritaustalla.Kantelija huomauttaa, että lehti ei ollut häneen yhteydessä ennen kirjoituksen julkaisemista eikä se antanut hänelle mahdollisuutta vastineeseen samassa lehdessä. LEHDEN VASTAUSSavonmaan päätoimittaja Launo Päivätie toteaa, että kantelijaa arvosteltiin kirjoituksessa katuvalaistuksen hoidosta vastaavana virkamiehenä virkatoimessaan.Päätoimittajan mukaan kirjoitus ei ollut perätön. Kyseinen lamppu on ollut pimeänä puolitoista vuotta. Oleellista ei ole se, onko vika lampussa, valaisimessa vai johdoissa vaan se, että lamppu on ollut pimeänä. Päätoimittajan mukaan arvostelu ei ollut niin voimakasta, että se olisi edellyttänyt kantelijan kuulemista samassa yhteydessä. Kantelija ei ole vaatinut kirjoitukseen oikaisua eikä ole käyttänyt vastineoikeuttaan.RATKAISUJournalistin ohjeiden 22. kohdassa todetaan, että jos nimettyä henkilöä arvostellaan tiedotusvälineessä erittäin voimakkaasti, on hyvän journalistisen tavan mukaista tuoda hänen näkökantansa esiin mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä.Neuvosto toteaa, että kantelun kohteena oleva kirjoitus julkaistiin nimimerkillä yleisönosastossa. Kirjoituksen arvostelu kohdistui kantelijaan hänen virkatehtävissään.Hyvän journalistisen tavan mukaan yleisönosastokirjoituksissa tulee voida arvostella nimettyjen henkilöiden toimintaa silloin, kun asia liittyy heidän virkatehtäviinsä. Yleisönosastoissa on vakiintuneesti hyväksytty kärjekkäämpiä ilmaisuja kuin tavanomaisessa toimituksellisessa tekstissä. Pienillä paikkakunnilla on sallittava myös nimimerkin suojassa tapahtuva keskustelu.Neuvoston mielestä kantelijan arvostelu ei ollut niin voimakasta, että se olisi edellyttänyt hänen samanaikaista kuulemistaan. Kantelijan mainitsemat epätarkkuudet kirjoituksessa eivät olleet asian kannalta olennaisia. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savonmaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.