3417/SL/04

Vapauttava

Loviisan Sanomat julkaisi ennen kunnallisvaaleja ehdokkaille tehdyn kyselyn, josta vahingossa jäi pois kolmen kokoomuslaisen vastaukset. Lehti julkaisi seuraavassa numerossaan vaalien jälkeen tiedon vastausten poisjäännistä, mutta ei ehdokkaiden vastauksia. Neuvoston mielestä menettely oli asianmukainen, koska vastaukset eivät olisi ehtineet ennen vaaleja. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

Loviisan Sanomat lähetti kunnallisvaaliehdokkaille kyselyn, jossa tiedusteltiin ehdokkaiden mielipidettä paikallisiin asioihin. Lehti julkaisi tulokset vaaliextrassaan 22.10.2004. Jutusta olivat jääneet pois kolmen kokoomuslaisen ehdokkaan vastaukset. KANTELUKantelija, yksi kokoomusehdokkaista, kertoo soittaneensa päätoimittajalle saadakseen jutun kokoomuslaisten vastauksista lehteen ennen vaaleja. Kantelijan mukaan päätoimittaja oli kieltäytynyt jutusta ja luvannut lehteen vain pienen pahoittelun virheestä. Kantelija pitää lehden menettelyä kokoomusehdokkaiden unohtamisessa tahallisena. LEHDEN VASTAUSLoviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henriksson kertoo, että kolme kyselyyn annettua vastausta jäi erehdyksessä huomioimatta. Kantelijan vastauspaperi oli näiden joukossa. Jutun ilmestyttyä kantelija oli vaatinut, että hänen valokuvansa, oikaisu, vastine ja anteeksipyyntö julkaistaan lehden seuraavassa numerossa. Päätoimittaja kertoo ilmoittaneensa kantelijalle, että lehti ei voi suostua tällaiseen vaatimukseen. Lehti kuitenkin julkaisi seuraavassa numerossa tiedon vastausten poisjäännistä.Päätoimittaja toteaa, että kyselyjen perusteella tehtyjen juttujen sisällöstä päätetään lehden toimituksessa. Lehdellä ei ole velvollisuutta julkaista kaikkia saatuja vastauksia. RATKAISUJournalistin ohjeiden 1. kohdan mukaan tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään muodossa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. Ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Neuvosto toteaa, että hyvän journalistisen tavan mukaan tiedotusväline päättää itse omasta sisällöstään, siitä mitä se missäkin numerossa julkaisee. Näin ollen tiedotusvälineillä ei ole erityistä velvollisuutta julkaista erilaisiin kyselyihinsä saamiaan vastauksia.Tässä asiassa lehti oli lähettänyt kyselyn kaikille ehdokkaille. Tämän kaltaisissa kyselyissä olisi hyvä pyrkiä siihen, että lehti julkaisee vastaukset kattavasti. Lehden vastauksen mukiaan kolmen ehdokkaan vastauksien julkaisematta jättäminen oli ollut erehdys. Lehti oli julkaissut tiedon vastausten poisjäännistä seuraavassa numerossa. Koska lehti ilmestyy vain kaksi kertaa viikossa, tieto ei ehtinyt lukijoille ennen vaaleja.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loviisan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.