3412/MTV/04

Vapauttava

MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmassa kerrottiin kansanedustaja Petri Neittaanmäen valtuustopoissaoloista. Hän halusi jälkeenpäin muuttaa ennen haastattelua ja sen aikana kertomiansa perusteluja poissaoloilleen. Neuvoston mielestä Neittaanmäki ei tarjonnut olennaista uutta, joten toimittajan ei tarvinnut lähteä muuttamaan haastattelulausuntoa. Vapauttava. Vanhat ohjeet.

MTV3:n 6.10.2004 esittämässä 45-minuuttia-ohjelmassa käsiteltiin kansanedustajien valtuustopoissaoloja. Ohjelmassa haastateltiin muun muassa kantelijaa, kansanedustaja Petri Neittaanmäkeä. Hänen kerrottiin käyneen valtuustossa kahdeksan kertaa, kun kokouksia oli ollut kuusitoista. Kantelija selitti poissaolojaan muun muassa jääviydellä. Hän kertoi joutuneensa jättämään väliin kolme kokousta siksi, että hänen isänsä oli ollut ehdolla uudeksi kaupunginjohtajaksi. Ohjelman mukaan asiaa oli käsitelty vain yhdessä kantelijan mainitsemista kokouksista.Kantelija kertoo korjanneensa poissaolojensa perusteen toimitukselle ennen ohjelman esittämistä. Tätä ei ollut otettu huomioon ohjelmassa. MTV3 ei ole myöskään julkaissut kantelijan vastinetta.KANTELUKantelija toteaa, että hän oli haastattelutilanteessa muistanut väärin poissaolojensa perusteen. Hän korjasi tiedon ohjelmantekijöille ennen ohjelman esittämistä. Ohjelmantekijät eivät ottaneet korjausta ohjemassa huomioon. Siksi kantelijan virheelliset kommentit jäivät ohjelmaan. Siitä sai kantelijan mielestä kuvan, että hän olisi pyrkinyt kaunistelemaan, jopa valehtelemaan poissaolojensa syitä. Ohjelmassa ei myöskään esitetty kantelijan haastattelussa esittämiä perusteluja sille, miksi hän oli asettunut ehdolle kunnallisvaaleissa. Tämän asian toimittaja oli esittänyt syyksi haastattelulle.Kantelija kertoo lähettäneensä MTV3:lle vastineen, jota ei ole julkaistu.MTV3:N VASTAUSMTV Oy:n vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila kertoo, että ohjelmantekijät olivat pyytäneet haastattelua niiltä kansanedustajilta, joilla oli joko hyvin paljon tai hyvin vähän poissaoloja. Kantelija oli yksi niistä, joilla oli paljon poissaoloja. Yhteydenottotilanteessa 27.9. kantelija oli tarjonnut toimittajalle selitykseksi esteellisyyttään kolmessa kokouksessa keväällä 2004, kun hänen isänsä oli ollut ehdolla kaupunginjohtajaksi. Toimittajan tekemissä tarkistuksissa selvisi, että asiaa oli käsitelty valtuustossa vain yhdessä kokouksessa.Varsinaisessa haastattelussa 28.9. kantelija oli uudistanut selityksensä esteellisyydestään kolmessa kokouksessa. Toimittaja kiisti kantelijan väitteen yrittäen antaa hänelle tilaisuuden muuttaa perustelujaan. Lopulta kantelija oli todennut, että kaupunginjohtajan valintaa oli käsitelty tai oli ollut tarkoitus käsitellä kaikkiaan kolmessa kokouksessa, muun muassa 17.5. Haastattelun jälkeen toimittajalle lähettämässään sähköpostiviestissä kantelija muisti olleensa 17.5. ulkoasianvaliokunnan matkalla. Hän ei kieltänyt jo kuvatun haastattelumateriaalin käyttöä eikä myöntänyt erehtyneensä siinä, kuinka monta kertaa kaupunginjohtajan valintaa oli käsitelty tai oli pitänyt käsitellä. Toimittaja ei ollut reagoinut kantelijan sähköpostiviestiin, koska se ei ollut tarjonnut uutta tietoa poissaolojen määrästä.Päätoimittaja toteaa, että ohjelmassa kerrottiin totuudenmukaisesti se, kuinka monta kertaa kaupunginjohtaja-asiaa oli valtuustossa käsitelty. RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Ohjeiden 18. Virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Pelkkä mielipide-ero ei ilman muuta oikeuta vastineeseen. Neuvosto toteaa, että tiedonvälityksen totuudenmukaisuusvelvoite koskee luonnollisesti myös haastatteluja. Jos haastatteluun on jäänyt virheitä, haastateltava voi vaatia oikaisua tai pyrkiä käyttämään vastineoikeutta. Nyt kantelija oli vaatinut etukäteen virheiden korjaamista ja jälkikäteen vastineoikeutta. MTV3 oli kieltäytynyt molemmista.Neuvosto otti asiaa arvioidessaan huomioon, että kanteluasiakirjojen mukaan kantelija oli ilmoittanut toimittajalle kahteen eri otteeseen poissaolojensa syyksi isänsä asian käsittelystä johtuvan esteellisyyden. Näin hän oli sanonut myös haastattelussa. Vasta haastattelun jälkeen lähettämässään sähköpostiviestissä hän oli kertonut muita syitä.Neuvoston mielestä kantelijan ilmoitus ei ollut tarjonnut olennaista uutta tietoa poissaoloista. Näin ollen toimittajalla ei ollut velvollisuutta lähteä muuttamaan kantelijan haastattelussa antamaa lausuntoa. Ohjelmassa kantelijaa ei arvosteltu sillä tavalla asiattomasti tai perusteettomasti, että hänelle olisi syntynyt vastineoikeus.Neuvosto toteaa, että päätäntävalta siitä, mitä ohjelmassa julkaistaan, kuuluu toimitukselle. Siksi ohjelmantekijöiden ei tarvinnut julkaista kantelijan esittämiä perusteluja kunnallisvaali-ehdokkuudelleen. Kyseessä ei ollut ohjelman aiheen kannalta olennainen tieto. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.