3394/AL/04

Langettava

Suomen Kuvalehti selosti kirjoituksessaan jalkaväkimiinat kieltävää Ottawan sopimusta koskenutta kyselytutkimusta. Sopimuksen kannattajia oli kyselyssä huomattavasti enemmän kuin sen vastustajia. Näin ollen kansitekstille ”Kansa haluaa pitää maamiinat” ei ollut sisällössä katetta. Langettava.

Suomen Kuvalehti julkaisi 3.9.2004 artikkelikokonaisuuden miinoista ja Ottawan miinasopimuksesta. Kansitekstin mukaan ”Kansa haluaa pitää maamiinat”. Kansitekstillä viitattiin sisäsivulla selostettuun kyselytutkimukseen. Sen mukaan 47 prosenttia vastaajista haluaa Suomen liittyvän henkilömiinojen käytön kieltävään Ottawan sopimukseen. Liittymisen vastustajia oli kyselyssä 29 prosenttia.Jutun mukaan suomalaiset suhtautuvat Ottawan miinasopimukseen nyt paljon varauksellisemmin kuin sen solmimisen aikoihin. ”Tuolloin, syksyllä 1997, kaksi kolmasosaa kansalaisista halusi myös Suomen siihen mukaan. Nyt enää vähän alle puolet toivoo, että Suomi hankkiutuisi eroon jalkaväkimiinoista”. KANTELUKantelijan mielestä lehden sisällöstä ei löydy minkäänlaista vastinetta kannen tekstille. Kantelija toteaa, että maamiinoista eroon haluavia oli kyselyssä 18 prosenttia enemmän kuin niiden puolustajia. Miinakiellon kannattajien määrä on vuodesta 1997 vähentynyt, mutta edelleen ylivoimainen enemmistö haluaa kyselyn mukaan hävittää miinat. LEHDEN VASTAUSSuomen Kuvalehden päätoimittajan Tapani Ruokasen mukaan lehden kannella on sisällössä kate. Päätoimittaja toteaa, että kannessa oleva teksti rinnastuu otsikkoon. Otsikko voi olla kärjistetty tai pelkistetty. Lehden johtopäätös kyselytuloksesta ilmenee lehdestä perusteluineen.Päätoimittaja kertoo, että valtapoliittinen Ottawan sopimusta koskeva asetelma on ollut yksi suurimmista julkisuuteen tulleista erimielisyyskysymyksistä, jossa tasavallan presidentillä on ollut poikkeuksellisen vahva rooli niin taustavaikuttajana kuin avoimestikin. Suomalaisten suhtautuminen Ottawan miinasopimukseen on ratkaisevalla tavalla muuttunut vertailuajankohdasta eli vuodesta 1997 tähän päivään. Edellä kerrottu käy päätoimittajan mukaan täysin selväksi lehden jutuista.RATKAISUJournalistin ohjeiden 12. kohdan mukaan otsikoilla ja kansiteksteillä on oltava sisällössä kate.Neuvosto toteaa, että Suomen Kuvalehti selosti kyselytutkimusta jutussa, jonka otsikkona oli ”Miinakiellon kannatus hiipuu”. Kirjoituksessa kerrottiin, että Ottawan miinasopimuksen solmimisen aikoihin kaksi kolmasosaa kansalaisista halusi myös Suomen siihen mukaan. ”Nyt enää vähän alle puolet toivoo, että Suomi hankkiutuisi eroon jalkaväkimiinoista”. Tästä lehti oli tehnyt kansitekstissä esittämänsä johtopäätöksen, että ”Kansa haluaa pitää maamiinat”. Neuvosto toteaa, että jalkaväkimiinojen käytön kieltävän Ottawan sopimuksen kannattajia oli kyselyssä huomattavasti enemmän kuin sen vastustajia. Näin ollen kansitekstille ”Kansa haluaa pitää maamiinat” ei ollut sisällössä katetta. Kyse oli laajasta juttukokonaisuudesta, jonka faktoista kansiteksti antoi neuvoston mielestä virheellisen vaikutelman. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suomen Kuvalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja antaa lehdelle huomautuksen.