3393/YLE/04

Langettava

Yleisradion Ajankohtainen Kakkonen oli julkaisut tiedon kantelijaa vastaan tehdystä tutkintapyynnöstä. Myöhemmin syyttäjä oli tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen. Ajankohtainen Kakkonen ei kertonut syyttäjän päätöksestä, vaikka kantelija oli sitä kirjallisesti pyytänyt. Langettava.

Kantelija kertoo tehneensä yhdessä uutispäällikön kanssa kesäkuussa 2002 valtakunnalliselle sanomalehdelle kirjoituksia Lahden dopingjutun esitutkinnasta ja maastohiihdon entiseen päävalmentajaan kohdistuneista rikosepäilyistä. Ajankohtainen Kakkonen haastatteli päävalmentajaa heinäkuussa 2002. Ohjelman juonnossa viitattiin nimeltä mainitun sanomalehden kirjoituksiin ja todettiin, että jutut nähtyään päävalmentaja oli tehnyt tutkintapyynnön törkeästä kunnianloukkauksesta. Päävalmentajan tekemä tutkintapyyntö kohdistui kantelijaan. Tämän nimeä ei mainittu, mutta se oli luettavissa haastattelun kuvituksena käytetystä sanomalehden jutusta. Syyttäjä teki asiassa syyttämättäjättämispäätöksen kesäkuussa 2004. Ajankohtainen Kakkonen ei kertonut syyttäjän päätöksestä, vaikka kantelija oli sitä kirjallisesti pyytänyt.YLEISRADION VASTAUSYLE ajankohtaisjournalismin osaamiskeskuksen päällikkö Jyrki Richt toteaa, että ohjelman aiheena olivat päävalmentajaan kohdistuneet rikosepäilyt. Maininta sanomalehden jutuista tehdystä tutkintapyynnöstä oli taustoittava sivujuonne.Richtin mielestä yhteys kuvassa näkyneen nimen ja juonnossa mainitun tutkintapyynnön välillä on hatara. Näin ollen kyseessä ei ollut sen kaltainen nimetyn henkilön rikosepäilyn uutisointi, joka ehdottomasti velvoittaisi kertomaan myös uutisoidun epäilyn lopputuloksen.Richtin mukaan ohjelmantekijät eivät pyrkineet nimeämään kantelijaa rikosepäillyksi.RATKAISUJournalistin ohjeiden 28. kohdassa todetaan, että jos rikosilmoituksesta, pidättämisestä, vangitsemisesta, syytteestä tai kantelusta on julkaistu uutinen, on hyvän journalistisen tavan mukaista seurata asian käsittelyä sen lopulliseen ratkaisuun saakka. Neuvosto toteaa, että Ajankohtainen Kakkonen oli julkaisut tiedon kantelijaa vastaan tehdystä tutkintapyynnöstä. Siitä kerrottiin viittaamalla nimeltä mainitun sanomalehden kirjoituksiin. Kantelijan nimi oli luettavissa ohjelman kuvituksena olleesta kirjoituksesta. Myöhemmin syyttäjä oli tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen. Kantelija oli pyytänyt kirjallisesti ohjelmantekijöiltä syyttäjän päätöksen julkistamista.Neuvosto toteaa, että velvollisuus kertoa asian ratkaisusta koskee myös syyttäjän päätöksiä tutkintapyyntöihin. Neuvoston mielestä Ajankohtaisen Kakkosen olisi pitänyt kertoa syyttäjän päätöksestä heti sen jälkeen, kun se oli saanut siitä tiedon. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja antaa sille huomautuksen.